Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snerydning

Grundejerne skal rydde fortove og stier snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Kørebaner sneryddes på niveau med de kommunale veje i vintervejklasse 4. Se serviceniveau for vintervejklasser her

Serviceniveau

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne.

Snerydning udføres ved:

  • at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og
  • at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for.

Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet sådanne skal holdes passable.

I landzone udføres snerydning kun i et færdselskrævende omfang. Ansvaret for mangelfuld snerydning, påhviler i alle tilfælde de vejberettigede.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.