Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortove og stier snarest efter førets indtræden.

Kørebaner glatførebekæmpes på niveau med de kommunale veje i vintervejklasse 4. Se serviceniveau for vintervejklasser her

Serviceniveau

Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

  • at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lign. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

I landzone udføres glatførebekæmpelse kun i et færdselskrævende omfang. Ansvaret for mangelfuld glatførebekæmpelse, påhviler i alle tilfælde de vejberettigede.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.