Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Private fællesveje

Grundejerens pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lign. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.

I byzone mv.

Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i:

  • Byzone
  • Sommerhusområde og
  • Afgrænsede områder i landzone

grænser til privat fællesvej, skal:

færdselsarealet i overestemmelse med kommunens "Vinter- og renholdelsesregulativ". Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsespligtige grundejere jf. "Privatvejslovens" §44.

Private fællesveje der administreres efter byzonereglerne

Private fællesstier der administreres efter byzonereglerne

Kommunen kan hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelse mellem de vejberettigede træffe beslutning om grundejerens pligt til, at vintervedligeholde private fællesveje, der administreres efter landreglerne.

Kommunen kan bestemme, at snerydning og glatførebekæmpelse af private veje skal udføres af grundejeren. Ejeren af de pågældende veje vil få en individuel underretning om at deres veje er omfattet af beslutningen.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.