Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snerydning

Snerydning iværksættes i henhold til de angivne servicemål.

Servicemål

Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydningen påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

Snerydning på parkerings- rastepladser o. lign. iværksættes som udgangspunkt først efter at en acceptabel situation for færdsels afvikling er genoprettet på kørebaner.

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, parkeringspladser, holdepladser, gågader og vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til fremkommeligheden.

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med mindre det er af afgørend betydning for færdslens afvikling.

På torvearealerne i Ikast, Brande og Nørre Snede gennemføres ikke snerydning af hele arealet. På kortet herunder ses hvor der ryddes

Rydning på torvearealer 

På alle stier der fører ud til grønne områder og lign. gennemføres ikke snerydning. Hvilke stier det drejer sig om, kan ses her

Stier der ikke ryddes 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.