Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes i henhold til de angivne serviceniveauer.

Serviceniveau

På veje i vintervejklasse I saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

Glatførebekæmpelse på parkerings- og rastepladser og lign. iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for færdselens afvikling er genoprettet på kørebaner.

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelse.

På torvearealerne i Ikast, Brande og Nørre Snede gennemføres ikke glatførebekæmpelse af hele arealet. På kortet herunder ses hvor der ryddes

Rydning på torvearealer 

På alle stier, der fører ud til grønne områder, og lign. gennemføres ikke glatførebekæmpelse. Hvilke stier det drejer sig om, kan ses her

Stier der ikke ryddes 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.