Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunens pligter

Snerydningen og bekæmpelse af glatføre på kommunens offentlige veje og stier er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i et regelsæt, der er aftalt med politiet.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret vurdering af behovet og er tilrettelagt ud fra, at kommunens serviceniveauer, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge. I situationer hvor serviceniveauerne ikke kan opfyldes, prioriteres indsatsen der, hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdselens afvikling og trafiksikkerheden.

Serviceniveau

Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden fra 1. oktober til 30. april på vintervejklasse I og i tiden fra 15. oktober til 15. april for øvrige veje, stier og pladser med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode.

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.