Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vintervedligeholdelse

Ikast-Brande Kommune har fastsat nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse. Retningslinjerne kan findes i "Vinter- og Renholdelsesregulativ".

Vinter- og renholdelsesregulativ

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at grundejere, der grænser til såvel offentlige veje og stier som til private fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse, skal have ansvar for at der er ryddet sne og bekæmpet glatføre.

Herunder kan du læse mere om kommunens og grundejerens forpligtelser.

Kommunens pligter

Grundejerens pligter - Fortov/sti

Private fællesveje  

Snerydning for pensionister
Kommunens entreprenørafdeling tilbyder at bekæmpe glatføre og rydde sne hos pensionister. Det er en brugerbetalt ordning. 
Du kan kontakte Entreprenøafdelingen for flere informationer - Tlf 9960 5150
eller på e-mail entreprenorafdeling@ikast-brande.dk

Tilsyn ved manglende snerydning og glatførebekæmpelse
Kommunen fører tilsyn med, at grundejere udfører deres pligter. Hvis vi skønner det nødvendigt, kan vi lade arbejdet udføre for grundejerens regning og/eller melde sagen til politiet. Forsømmelse kan efter reglerne medføre bøde. 

 

Vinter - Billede

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.