Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Jeg ønsker fartdæmpning - Hvad gør jeg?

Her kan du se hvad du skal gøre hvis du ønsker fartdæmpning på en vej.

Mange oplever at der bliver kørt med høj hastighed på vejene i kommunen, og føler sig derfor utrygge ved at færdes der. Nogle gange skal der store fysiske tiltag til at ændre dette, mens det i andre tilfælde måske kan løses med få enkelte tiltag.

Når vi modtager en henvendelse vedrørende høj hastighed på en vej, undersøger vi om der indenfor de sidste år har været foretaget en trafiktælling på vejen og i så fald hvilke resultater den viser. Er der ikke foretaget en trafiktælling, vil det ofte blive udført inden sagen viderebehandles. På blinde veje og mindre boligveje, bliver der ofte ikke foretaget trafiktællinger.

Resultaterne fra trafiktællingen giver os et billede af den aktuelle trafiksituation, som vi, sammen med en besigtigelse af vejen, bruger til at vurdere om der er behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Såfremt vi vurderer at der er behov for hastighedsdæmpning, bliver sagen drøftet med politiet, som også skal godkende forslaget inden udførelse. Forslaget vil efterfølgende blive forelagt politikkerne, som vil foretage en prioritering af de indkomne forslag.

Oplever du problemer med høj hastighed på en vej, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive lidt om hvad du oplever problemet er og sende det til Ikast-Brande Kommune enten med brev eller e-mail.

Henvendelser skal sendes til
 
Ikast-Brande Kommune
Drift- og Anlægsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.