Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilgængelighed i og ved offentlige bygninger og færdselsarealer

Kommunen arbejder hen mod at gøre kommunale bygninger, veje, gader, fortove og pladser fremover gøres tilgængelige for alle.

Tilgængelighed i og ved offentlige bygninger

En funktionsnedsættelse bliver først til et handicap, når kommunes borgere møder barrierer i det omgivende miljø. Når barriererne fjernes og tilgængeligheden øges, kan handicappet formindskes eller elimineres. Derfor arbejder Ikast-Brande Kommune hen mod, at gøre de kommunale bygninger tilgængelige for alle.

Bygningsreglementet
Bygningsreglementet indeholder en række krav til tilgængelighe­den ved nybyggeri og ombygninger. Tilgængelighedsbestemmelserne vedrører blandt andet krav om niveaufri adgang, handicapegnede toiletter, elevato­rer, handicapparkeringspladser, ledelinjer, markering af trapper og så videre.

Kontaktperson
Morten Jensen
Tlf: 99603269
morjens@ikast-brande.dk 

Tilgængelighed ved færdselsarealer

En funktionsnedsættelse bliver først til et handicap, når borgeren møder barrierer i det omgivende miljø. Når barriererne fjernes og tilgængeligheden øges, kan handicappet formindskes eller elimineres. Derfor arbejder Ikast-Brande kommune hen mod, at veje, gader, fortove og pladser fremover gøres tilgængelige for alle.

Færdselsarealer, der er egnede for borgere med et handicap, er også til gavn for en række øvrige brugere, som for eksempel barnet, den ældre borger, den uheldige person med midlertidig funktionsnedsættelse efter tilskadekomst eller personer med erhverv, som indebærer løft og transport af tunge byrder og lignende.

Øget tilgængelighed imødekommer både de behov for fri bevægelighed, som borgere med handicap har, og de krav om mobilitet, som den stadigt større gruppe af ældre stiller. Disse grupper kan gøres mere selvhjulpne når færdselsarealerne indrettes hensigtsmæssigt.

Ved større anlægsarbejder i byområder i Ikast-Brande Kommune gennemføres derfor som udgangspunkt altid en tilgængelighedsrevisionen efter vejreglernes anvisning.

Vejreglerne tilgodeser en række hensyn til blandt andet tilgængelighed, trafiksikkerhed, fremkommelighed og miljø. Derfor er der ikke i alle henseender fuld overensstemmelse mellem vejreglerne og DS 3028, hvis anbefalinger på nogle områder er mere vidtgående.

Kontaktperson 
Lene Krogh
Tlf: 99603253
lekro@ikast-brande.dk

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.