Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Som grundejer skal du

Som husejer har du mange store og små forpligtelser, både i det daglige og i særlige situationer. Nogle pligter er lovfæstede, mens andre snarere bunder i tradition og praktiske årsager. Her på siden ser du er en række af dem samt link til flere informationer

Hvis du har en ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde det rent. Renholdelsespligten er ikke begrænset til at feje asfalt, brosten eller fliser. Det er også at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende, eller som kan genere færdslen. Som grundejer har du også pligt til at holde træer og anden bevoksning på din grund i ave.

Link til siden klipning af beplantning

Link til Vinter- og Renholdelsesregulativ

Grundejere i byer og i bymæssig bebyggelse er pålagt ansvaret for at  der er ryddet sne og bekæmpet glatføre

Link til siden - Vintervedligeholdelse

I følge adresseloven skal du sørge for, at husets husnummer er anbragt på en tydelig måde. Ikast-Brande kommune opsætter som udgangspunkt husnummerhenvisningsskilte, hvor der er 2 eller flere adresser ind ad samme vej.

Reglerne for brevkasser er bestemt af Postloven og gælder for alle huse og for fritidshuse. Brevkassen skal placeres på egen grund, men helt ud ved skellet. 

Link til Post Danmark


Borgere, der er ude af stand til selv at hente sin post i postkassen  kan søge om  post til døren. vil du søge om post til døren, skal du bruge vores  selvbetjeningsløsning

Bruger du din pejs eller brændeovn, har du pligt til at lade skorstensfejeren komme forbi og rense skorstenen mindst en gang om året af hensyn til brandsikkerheden. Skorstensbrand er den hyppigste årsag til brande i Danmark.

Har du oliefyr, forlanger Miljøministeriet, at du mindst en gang om året får foretaget en kontrolmåling af oliefyret. Den såkaldte OR-fyrtest skal udføres af en autoriseret oliefyrsmontør eller en skorstensfejer.

Link til skorstensfejer

Rotter kan anrette store skader på en bygning og rotter udgør en sundhedsfare som smittebærere. Kontakt straks kommunen, hvis du ser tegn på rotter på din ejendom.

Du har som grundejer pligt til at holde dine bygninger i forsvarlig rottesikret stand. Dette omfatter bl.a. at holde jorden omkring bygningerne ren for ukrudt, helst i flere meter bredt bælte, og at beskære eller fjerne træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op ad murværket. Brædder, stolper, eller andre genstande og materialer bør altid ligge frit fra mur, vægge eller hegn. Desuden skal ydermure og sokler, yderdøre og porte være intakte og vedligeholdes. Har du hønsehus eller lign. dyrhold udendørs, skal foder opbevares rottesikret og dyrestalden bør hæves min. 35cm over jorden.
Link til gode råd til rottesikring 

Vil du anmelde rotter, skal du bruge selvbetjeningsløsningen - fanen Bolig og byggeri

Der skal altid søges om vejadgang (herunder asfaltrampe / op- og nedkørsel til grunden)

Link til asfaltrampe - indkørsel til din ejendom

Du skal bruge vores selvbetjeningsløsningen, når du skal søge om vejadgang. Selvbetjeningsløsningen finder du via linket ovenover.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.