Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er blå/hvide servicetavler, der kan etableres til f.eks. virksomheder, institutioner eller turistattraktioner.

 

Hvad kan der vises på skiltet?

På alle skilte skal der være et symbol, der angiver hvilken type vejvisningsmål skiltet henviser til, f.eks. campingplads, dagligvarebutik eller lignende. Vejdirektoratet udarbejder løbende nye symboler til de forskellige virksomhedstyper, men hvis der ikke findes et symbol, der kan benyttes i det enkelte tilfælde, skal der designes et nyt symbol af Vejdirektoratet. Den første ansøger på et nyt symbol skal betale 2.000 kr. for udarbejdelse af symbolet, og symbolet kan efterfølgende benyttes af andre ansøgere.

Oversigt over godkendte symboler

På skiltet må der gerne angives virksomhedsnavn, men ikke logo.

 

Betaling

Der opkræves et administrationsgebyr på 600 kr. for behandling af ansøgningen om kommerciel servicevejvisning. Administrationsgebyret opkræves kun hvis der opnås tilladelse til skiltningen.

Der opkræves ligeledes betaling for etablering af skiltet (materialeomkostninger, opsætning, m.m.). Da prisen på skiltet varierer afhængigt af hvor meget tekst der er på skiltet, vil det være de faktiske omkostninger i hvert enkelt tilfælde, der vil blive opkrævet. Prisen vil typisk ligge i størrelsesordenen af ca. 5.000 kr. inkl. moms pr. skilt.

 

Mere end 4 vejvisningstavler i et kryds

Når der er flere end 4 vejvisningstavler i et kryds, herunder også geografisk vejvisning (rød/hvide skilte), vil den kommercielle servicevejvisning alene blive vist med symboler.

Hvis der allerede er opsat kommerciel servicevejvisning med tekst vil dette blive nedtaget, og erstattet af et nyt skilt, hvor alle symbolerne til kommerciel servicevejvisning samles på et skilt. Du vil ikke blive afkrævet betaling for det nye skilt. Udgifterne til dette skilt afholdes af den sidste ansøger.

 

Hvorfra kan der vejvises?

Uanset om vejvisningsmålet er beliggende uden for eller inden for bygrænsen skal der være kontinuitet i vejvisningen. Det betyder, at servicetavler, der en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået.

 

Uden for bygrænsen:

Til servicemål der er beliggende uden for bygrænsen, kan der som udgangspunkt opsættes kommerciel servicevejvisning fra nærmeste rutenummererede vej, med mindre der er særlige bestemmelser i "Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning" for den enkelte type servicemål.

Hvis der er lige langt fra 2 rutenummererede veje til servicemålet, kan der vejvises fra begge de rutenummererede veje.

 

Inden for bygrænsen:

Til servicemål der er beliggende inden for bygrænsen, kan der som udgangspunkt vejvises fra nærmeste større vej, med mindre der er særlige bestemmelser i "Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning" for den enkelte type servicemål.

 

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning
Ønsker du at få opsat kommerciel servicevejvisning til din virksomhed, institution eller lignende skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk, men skal udskrives for underskrift og derefter sendes til: 
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

eller

Ikast-Brande Kommune
Att.: Drift og Anlægsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.