Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særtransport

Omfangsrige særtransporter skal i videst muligt omfang foregå på rutenettet.

Billedet viser en rød tankvogn. (tegnet)

Ved transporter der medfører overskridelse af bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, akseltryk og totalvægt skal der foreligge en transporttilladelse til særtransport, der udstedes af politiet. 

Link til Kort over Ikast-Brande Kommune - særtransport

På kortet kan du få oplysninger om

  • vejtype (statsveje - kommuneveje) og rutenumre
  • aktiviteter på vejarealet, som måske afspærre eller indskrænker kørebanen
  • broer og vandløb
  • særlige transportveje (ruter til høj transport)

Vælg til og fra ved at klikke i felterne længst til venstre. (Du kan ikke ødelægge noget i kortet.)
Vælg 'Søg' for at finde en bestemt adresse eller brug musen + shift for at zoome i kortet.
Vælg ikonet "i" for at få informationer om aktiviteterne på vejarealet. Hold markøren over stregen eller i feltet og klik for oplysninger.

Politi
Tunge og/eller omfangsrige transporter kræver politiets godkendelse.

Link:  https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/transporttilladelse/

Du skal sende ansøgningen om særtransporttilladelse i tilstrækkelig god tid, inden du ønsker at gennemføre særtransporten

Vejdirektoratet
På vejdirektorates hjemmeside kan du se større gravearbejder på rutenummerede veje som kommunerne har indberettet. 


Se "Udskrift for særtransporter". 
Link:  Udskrift til særtransport  - ​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter.

For særtransporter kan der på vejnettet være begrænsninger, der gør passage umulig
Link: Særtransporter

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.