Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særtransport

Omfangsrige særtransporter skal i videst muligt omfang foregå på rutenettet.

Ved transporter der medfører overskridelse af bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, akseltryk og totalvægt skal der foreligge en transporttilladelse til særtransport, der udstedes af politiet.

Link til Kort over Ikast-Brande Kommune - særtransport

På kortet kan du få oplysninger om

  • vejtype (statsveje - kommuneveje) og rutenumre
  • aktiviteter på vejarealet, som måske afspærre eller indskrænker kørebanen
  • broer og vandløb
  • særlige transportveje (ruter til høj transport)

Vælg til og fra ved at klikke i felterne længst til venstre. (Du kan ikke ødelægge noget i kortet.)
Vælg 'Søg' for at finde en bestemt adresse eller brug musen + shift for at zoome i kortet.
Vælg ikonet "i" for at få informationer om aktiviteterne på vejarealet. Hold markøren over stregen eller i feltet og klik for oplysninger.
 

Tunge og/eller omfangsrige transporter kræver politiets godkendelse.
Link: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/transporttilladelse/

Flere informationer fra Vejdirektoratet.   
Link:  Udskrift til særtransport 
(spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter)
Her lægges også informationer ind om større gravearbejder på de rutenummerede veje i kommunen.

Link til Omfangsrige særtransporter

Link til Tunge særtransporter

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.