Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Renoveringsprojekt - Etape 1 Birkevej / Jernbanegade Engesvang

Udsigt til en tør vinter uden store vandpytter på vejene

Billedet viser entreprenørmaskiner

Projektets nærmere detaljer med videre, kan snart studeres på en infostander, som sættes op på en passende placering ved det grønne areal.

Arbejdet er opstartet primo august, og forventes færdig, på nær asfaltslidlag som udføres i forsommeren 2017, medio november 2016. 
Afvandingsarbejdet er i gang og forventes færdig ved udgangen af september måned.

  • Sideløbende opstartes arbejdet med etablering af nye fortove, således alle opgravninger i asfalt kan være retablerede senest 7 oktober.
  • Det grønne område ,hvorunder det store nedsivningsanlæg etableres , muldes og planenes.
  • Den endelige udformning og anvendelse besluttes i samråd med lokalrådet og bliver tidligst udført i 2017.

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed med arbejdets praktiske udførsel, da vi er klar over at der vil blive visse gener i udførelsesperioden.

Link til oversigtsplan

Ved spørgmål eller ønske om yderligere info, kan henvendelse rettes til: 
Karsten Jensen - tlf: 9960 3255 - mail: kadje@ikast-brande.dk

Baggrund for projektet

Der har i en årrække været massive problemer med afvandingen af bl.a. Jernbanegade og Birkevej i Engesvang, idet eksisterende afvandingsystem er udført på en måde, så der sker en gradvis tilstopning med rødder og slam. Rensnig har i de senere år ikke været mulig.

Området er IKKE regnvandskloakeret, hvorfor vejvandet skal nedsives. Dette havde Ikast-Brande Kommune i tankerne da vi tilbage i 2013/14 udviklede Permarørssystemet sammen med IBF. 
Rørene er nu med stor succes testet i mindre anlæg forskellige steder i kommunen.

Derfor etablerer Ikast-Brande Kommune nu et af landets største anlæg i Engesvang. Anlægget er dimensioneret til at kunne afvande  min. 10.000 m2 vejareal, også med de mere hyppige og kraftigere regnskyl.

Anlægget bliver udformet således, at regnvandet kan ledes gennem en speciel filterbrønd, hvis der skulle vise sig et behov for yderligere rensning.

Der bliver udført moniteringsboringer ved anlægget, således anlæggets funktion og påvirkning på set sekundære grundvandsspejl kan følges.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.