Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Renholdelse af veje

Her på siden kan du finde oplysninger om hvilke forpligtigelser du har som grundejer til at renhold på veje og stier ved din ejendom. Du kan også finde oplysninger om hvad kommunen gør for at renholde de offentlige veje

Ikast - Brande Kommune skal i henhold til "bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" sørge for, at offentlige veje og stier bliver fejet og holdt fri for ukrudt.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 21. august 2012, i henhold til samme bekendtgørelse, at pålægge grundejere, der grænser til såvel offentlig veje og stier som til private fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse, at renholde fortove og stier.

Kommunen fejer og renholder veje, cykelstier og parkeringspladser to gange om året.
Første gang om foråret, når der ikke længere er behov for at glatførebekæmpe. Sidste gang om efteråret efter løvfald. 
Derudover gennemføres en ekstra fejning i midtbyerne i Ikast og Brande.
Som udgangspunkt tømmes alle skraldespande én gang om ugen.

Grundejeren i byer og bymæssig bebyggelse skal sørge for at holde fortove og stier rene for snavs,  affald, visne blade og ukrudt.
Rendestensriste skal også renses, så vandet frit kan løbe ned i kloaksystemet.

Link til siden om snerydning og grusning

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.