Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Parkering

På denne side kan du få lokale oplysninger om henstilling af campingvogne, parkering på fortov og lastbilparkering, samt hvor du kan parkere. Du kan også finde oplysninger om kommunens parkeringsfond.

Billedet viser en rød bil - skitse - parkering

Parkering på fortov
På veje i byzone, i Ikast-Brande Kommune, er det tilladt at standse eller parkere med køretøjets ene hjulpar på fortovet, hvis

 • køretøjets tilladte totalvægt ikke er over 3.500 kg
 • køretøjet ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og der kan sikres mindst 1,0 m fri fortovsbredde

Bestemmelsen gælder også for køretøjer indtil 3.500 kg med tilkoblet påhængskøretøj, og motorcykler med mere end 2 hjul.

Link: Politiets hjemmeside

Link: Parkeringsbekendtgørelsen 

Campingvogne, tunge køretøjer og andre påhængsvogne
På veje i byzone, i Ikast-Brande Kommune, er det ikke tilladt at parkere

 • campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer i mere end 24 timer
 • traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, blokvogne, samt øvrige køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, varebiler, busser) i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, samt søn- og helligdage 
  - med mindre at du har en særlig tilladelse. 

 Link til hele parkeringsbekendtgørelsen 

Lastbilparkering     
Køretøjer over 3.500 kg må kun parkere på særligt udvalgte veje i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, og på søn- og helligdage.

 • La Cours Vej, Ikast (Parkeringsplads)
 • Industrivej, Ikast
 • Niels Bohrs Vej, Ikast
 • Jyllandsvej, Brande
 • Herningvej, Brande (Samkørselsplads)
 • Løhdesvej, Engesvang
 • Industrivej, Nørre Snede 
 • Søndermarken, Ejstrupholm 
 • Roskildevej, Bording
 • Fonnesbækvej 23, Isenvad (tidl. renseanlæg)

Ikast-Brande kommune har en parkeringsfond, der gælder for Ikast og Brande bymidte.

Link til  Vedtægt for Ikast- Brande Kommunes parkeringsfond.

Bestemmelser i vedtægten anvendes ved ny bebyggelse og ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse. Der er mulighed for at opnå dispensation fra parkeringskrav mod indbetaling til kommunens parkeringsfond.

Taksterne for indbetaling til parkeringsfond fremgår af kommunes takstblad.

Parkeringsmuligheder nær kommunens administrationsbygninger     

Klik på foto for større billede

 

      Parkeringsskitse - Ikast             Parkeringsskitse - Nørre Snede   

       Rådhuset i Ikast                                             Adm.byg i Nørre Snede

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.