Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ekspropriation

 

Kommunen ønsker at anlægge vej, sti, boligområde eller erhvervsområde

Nedre Hestlundvej - ekspropriation

Når kommunen ønsker at anlægge en vej, en sti, et boligområde eller et erhvervsområde, har kommunen mulighed for at gennemføre erhvervelse ved ekspropriation

Tryk på link for information om hvad en ekspropriation er og hvordan den foregår

Sådan forgår en ekspropriation

 

Åstedsforretning - cykelsti mellem Nørre Snede og St. Thorlund

I forbindelse med inddragelse af et areal til etablering af cykelsti langs det sydlige spor af Brandevej, har byrådet besluttet at ekspropriere det for anlægget nødvendige areal.

 

I den anledning afholdes åstedsforretning torsdag den 29. september 2016 fra kl. 10.00.

 

Ejere og andre, der direkte eller indirekte berøres af den påtænkte ekspropriation, har mulighed for ved åstedsforretningen eller inden for et tidsrum af fire uger efter denne, at fremføre synspunkter, der kan få indflydelse på erstatningen.

 

Ekspropriationen sker efter bestemmelserne i Lov om offentlige veje kapitel 10, §§ 94 til 123.

 

Dette tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er tillige ved særskilt brev indkaldt til åstedsforretningen.

 

Løbenummer 1

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Løbenummer 2

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Løbenummer 3

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Løbenummer 4

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Løbenummer 5

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Løbernummer 6

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Løbenummer 7

Tingbogsattest

Arealfortegnelse

Kort 

 

Fælles for alle børørte ejendomme

Ekspropriationsplan

Tidsplan

Uddrag af vejloven

Sådan forløber en ekspropriation

 

 

Spørgsmål kan rettes til Lone Hyldig Jaszczak, tlf. 9960 3304.

Ekspropriationen annonceret tillige i Focus onsdag den 31. august 2016.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.