Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ekspropriation

 

Kommunen ønsker at anlægge vej, sti, boligområde eller erhvervsområde

Nedre Hestlundvej - ekspropriation

Når kommunen ønsker at anlægge en vej, en sti, et boligområde eller et erhvervsområde, har kommunen mulighed for at gennemføre erhvervelse ved ekspropriation

Tryk på link for information om hvad en ekspropriation er og hvordan den foregår

Sådan forgår en ekspropriation

 

Indkaldelse til åstedsforretning - Erhvervsområde i Pårup

Byrådet har besluttet at ekspropriere det areal, som kommunen skal bruge til et nyt erhvervsområde. Erhvervsområdet er udlagt i Lokalplan nr. 355 'Erhvervsområde, Pårup Vest, Pårup'.

I den anledning afholdes åstedsforretning torsdag den 21. juni 2018 fra kl. 8.30.

Ekspropriationsplan og arealfortegnelse er fremlagt hos Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande og her. 


Hvis du som ejer eller andre, der direkte eller indirekte berøres af den påtænkte ekspropriation - kan du ved åstedsforretningen eller inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen, fremkomme med disse synspunkter - herunder forslag til ændringer og forhold der kan få indflydelse på erstatningen.


Ekspropriationen sker efter bestemmelserne i Planlovens kap. 11.

Ikast-Brande Kommune annoncerer for at underrette enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i forbindelse med ekspropriationen.

Ejerne af de berørte ejendomme er allerede via brev indkaldt til åstedsforretningen.

Dokumenter lb. nr. 1:

Dokumenter lb. nr. 2

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Hyldig Jaszczak på lojas@ikast-brande.dk eller på 9960 3304.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.