Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetning af motions- og cykelløb

Hvis der afholdes et motions- og cykelløb i Ikast-Brande Kommune, hvor der forventes færre end 100 deltagere (aktive og tilskuere), og som ikke kræver

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af offentligt areal
  • Opstilling af boder, telte eller lignende

kan løbet afholdes uden tilladelse fra kommunen.

Mere end 50 deltagere

Hvis der er mere end 50 deltagere i løbet (aktive og tilskuere) skal der indsendes eventbilag med tilhørende kort og beredskabsplan til Sundhedsberedskabet. 
Eventbilag

Koordinering med andre arrangementer 
Hvis du vil sikre, at løbet mv. ikke er eller kommer i konflikt med andre arrangementer, vej eller ledningsarbejder, så benyt link ansøgning om motions- og cykelløb og indberet ruten i kortet. 

Vær dog opmærksom på, at der altid kan opstå akut gravearbejde. 

Vær opmærksom på, at

  • færdsel på veje, stier og fortove sker efter færdselslovens bestemmelser
  • I skal indhente tilladelse ved ejerne, hvis private fællesveje og stier på landet eller andre private arealer benyttes. Se om en vej er offentlig vej eller privat fællesvej
  • der ikke må påføres maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning mv.), som ikke kan fjernes ved arrangementets afslutning

Motions- og cykelløb der kræver kommunens tilladelse 
Hvis motions- eller cykelløbet kræver kommunens tilladelse, skal du indsende en ansøgning senest 14 dage før arrangementet via dette link

Ansøgning om motions- og cykelløb

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.