Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skole og uddannelse

Fra 5-6 års alderen kan børnene starte i en af kommunens 13 folkeskoler

Skole og uddannelse

Men der er også mulighed for at vælge en friskole, der i blandt International School Ikast-Brande, der underviser efter det internationalt anerkendte Cambridge-undervisningssystem. Det sikrer, at eleverne nemt kan skifte til en international skole i et andet land. Afgangseksamen fra den internationale skole giver adgang til Internationale Baccalaureate gymnasier i det meste af verdenen.

Entreprenørskabsskolen

Entreprenørskabsprojektet formål er at udvikle en kultur i skolen, erhvervslivet, foreningslivet og familien, der gør det muligt at opfylde visionen om, at Ikast-Brande Kommune er stedet, hvor børn og unges læring bygger på innovation og kreativitet.

Læringsstrategier for entreprenørskab implementeres fra 2006 på Ikast Vestre Skole, IUC, Nørre-Snede Skole, Ejstrupholm Skole, Dalgasskolen og Blåhøj Skole og på Præstelundskolen og Bording Skole fra august 2009.

Grundprincipperne i projektet er:

  1. at skolen samarbejder med det "omkringliggende" liv
  2. at der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces
  3. at der er behov for det der laves
  4. at det har en nytteværdi for andre end skolen
  5. at der ikke er ét facit
  6. at eleverne er en resurse i arbejdet

Hjemmeside med detaljerede oplysninger kan findes på www.entreprenoerskabsskolen.dk

SFO

I kommunen har vi også 12 SFOere. Her tilbydes børn et aktivt fællesskab, hvor der er mulighed for både kreative, kunstneriske og fysiske aktiviteter. Pædagogikken tager sit afsæt i at lære børn og unge at samarbejde.
Generelt sikrer forskellige netværk mellem institutioner, SFOere og skoler, at børnene oplever sammenhæng og forståelse. Dette er en væsentlig hjørnesten i Ikast-Brande Kommunes service til børnefamilierne.

Ungdomsuddannelse

I Ikast-Brande Kommune kan de unge fortsætte på enten det almene gymnasium eller på handelsgymnasiet, mens man i nabokommunen Herning kan fortsætte på den tekniske skole. Handelsgymnasiet og det almene gymnasium har på hver deres måde sat deres tydelige præg på området. Som en del af Herningsholm Erhvervsskole, har handelsgymnasiet ud over den almindelige undervisning haft fokus på internationalisering og iværksætterkulturen. Sporten og det musikalske er omdrejningspunktet for det almene gymnasium, og for de mest sportsglade elever er der rig mulighed for at kombinere den gymnasiale uddannelse med ophold på eksempelvis Ikast-Brande Sportscollege.

Ikast-Brande gymnasium huser også det internationale gymnasium, der kvalificerer de studerende til universiteter i mere end 100 lande.

Skal man videre fra en ungdomsuddannelse ligger pædagoguddannelsen i Ikast og mange andre uddannelser kan tages i Herning, i en afstand af mindre end 15 kilometer.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.