Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Utilsigtede hændelser

– til borgere, pårørende og sundhedsfaglige personer

 

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der sker i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.

Som sundhedsfaglig person, borger eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes borgerens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende (såkaldte "nærved-hændelser").

Sundhedsfaglige personer har pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser, som de selv er impliceret i og hændelser, som de bliver opmærksomme på hos andre.

Rapporteringen skal ske snarest mulig, efter du er blevet opmærksom på hændelsen og senest inden for 7 dage.

Utilsigtede hændelser rapporteres på www.stps.dk. 

Her er der både en indgang for borgere og pårørende og for sundhedsfaglige personer.

Rapporteringssystem for utilsigtede hændelser DPSD - Dansk Patientsikkerhedsdatabase - er forankret i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Indrapporteringen bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges.

Du får ikke svar tilbage på din rapportering. Rapportering af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at indgive en klage over den behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: www.stps.dk.

 

Kommunens risikomanager Ina Frisdahl kan kontaktes på mail: infri@ikast-brande.dk

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.