Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træning

Du tilbydes genoptræning efter sygehusindlæggelse, hvis lægen på sygehuset har vurderet, at du har behov. Desuden tilbydes der træning efter midlertidig sygdom, hvis du har oplevet et fald i dit funktionsniveau, men ikke været i kontakt med sygehus. Vi tilbyder også vedligeholdelses træning. I forbindelse med, at du søger om praktisk bistand og personlig pleje, vil du blive tilbudt "Træning før Hjælp", som er et tilbud om træning i forhold til, selv at kunne klare hverdagens aktiviteter.

Ikast-Brande Kommune tilbyder træning efter følgende visiteringer.

  • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus- du skal have en genoptræningsplan fra sygehuset.
  • Genoptræning efter midlertidig sygdom - du skal visiteres af kommunens visitator.
  • Vedligeholdelsestræning - du skal visiteres af kommunens visitator.
  • Træning før Hjælp- du skal visiteres af kommunens visitator

 

Desuden har Træningsområdet i øjeblikket 3 holdtilbud for både mænd og kvinder

"Gå godt igen" - for dig der er blevet usikker på benene og bange for at falde.

"Styrketræning" - for dig der er over 60 år og gerne vil komme i bedre form.

"Holdtræning for demens"- til dig, der er udredt for en demenssygdom.

Henvendelse om at komme på holdene rettes direkte til Træningsområdet på

tlf. 99 60 31 60

De trænende fysio- og ergoterapeuter er organiseret i 2 teams. Der er tilknyttet tre terapeuter, som varetager " Træning før Hjælp". Træningen tilbydes primært på 4 ældrecentre i kommunen, enten individuelt eller på hold. Træningen kan også foregå i eget hjem, hvis terapeuten skønner det er mest hensigtsmæssigt. (Du kan evt. læse mere om ergo- og fysioterapi i fagprofilerne på træningsområdet). 

 

Team Ikast:

Vi er 9 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter som kan træffes på følgende telefonnr.:
Tlf. 9960 4467 og 9960 4468 (telefontid hverdage kl. 12.30 - 13.00)

Frisenborgparken _ikon 113 Frisenborgparken 

Frisenborgparken

Team Brande/Nørre Snede:

Vi er 3 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut som kan træffes på følgende telefonnr.
Tlf. 9960 3613 og 9960 3614 og 2127 1756 (telefontid hverdage kl. 12.30 - 13.00)

 Front         Brandlundparken    

Brandlundparken

Træning før Hjælp

Vi er 2 ergoterapeuter og 1 fysioterapeut, som kan træffes på følgende telefonnr.

Tlf. 30578805 og 21369814 og 21369915

 

Hvis du har spørgsmål til din genoptræning kan du ringe til Træningsområdet:

Tlf. nr. 99603160, på alle hverdage fra kl. 10.00-12.00 eller du kan sende en mail til Træningsområdet :

traeningsomraadet@ikast-brande.dk

eller

sikkerpost@ikast-brande.dk og skriv i emnefeltet traeningsomraadet@ikast-brande.dk

Leder af Træningsområdet: Birthe Fløe, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast,
træffes på tlf. 9960 3159

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.