Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialtandpleje

Formål med ydelsen

  • at yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-, mund- og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand
  • at medvirke til at den enkelte bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel i videst muligt omfang

Betingelser

Personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandsplejen og omsorgstandplejen.

Visse personer med cerebral parese, autisme, samt andre med meget betydelig funktionsnedsættelse, eksempelvis hårdt ramte sklerosepatienter.

Egenbetaling på 2.010 kr. årligt (2020-priser), undtaget er 0 - 17 årige. Fremskrives svarende til prisudvikling.

Transport

Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter social- og pensionsloven.

Klage og ankemuligheder

Afgørelser efter Sundhedsloven kan ankes til Styrelsen for Patientklager. Styrelsen skal have din klage senest fire uger efter du modtog afgørelsen. På deres hjemmeside skal der udfyldes et digitalt skema:

https://stpk.dk/da/

Styrelsen for Patientklager kan kontaktes på tlf.: 7233 0500.

Telefontid: kl. 10.00-14.00  

Lovgrundlag

Sundhedsloven - lov nr. 546 af  24.juni 2005 - § 133
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen 

 

Ansøgning

Her finder du ansøgningsskemaet til Omsorgs/specialtandpleje. Ansøgningen skal returneres i underskrevet form til sikkerpost@ikast-brande.dk  

eller

Ikast-Brande Kommune
Visitation og Myndighedsafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.