Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omsorgstandpleje

Formål med ydelsen

• at yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-, mund- og kæbe region bevares i funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede funktionsniveau
• at medvirke til fremme af den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Hvem kan få

Personer over 18 år, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje og derfor kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge.

Transport

Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter social- og pensionslovene.

Rammer for ydelsen

Tilbuddet gives sædvanligvis i borgerens hjem med mindre særlige faglige grunde siger noget andet. Der anvendes mobilt udstyr, som tandplejen selv medbringer.

Disse ydelser indgår ikke i tilbuddet

Behandlinger på et højt teknologisk niveau; f. eks kroner, broer og implantater.

Krav til ydelsesmodtagerne

• Egenbetaling på 540 kr. årligt (2020-priser). Beløbet opkræves 1x årligt - første gang efter 1. besøg. Fremskrives svarende til prisudviklingen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven - lov nr. 546 af 24 juni 2005 - § 131.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Ansøgning

Her finder du ansøgningsskemaet til Omsorgs/specialtandpleje. Ansøgningen skal returneres i underskrevet form til sikkerpost@ikast-brande.dk  

eller

Ikast-Brande Kommune
Visitation og Myndighedsafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.