Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tandpleje

Herunder kan du finde oplysninger om omsorgstandpleje og specialtandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje ydes til personer over 18 år, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje og derfor kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge.

Læs mere om omsorgstandpleje her 
 

Specialtandpleje

Specialtandpleje ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede samt andre borgere med meget betydelig funktionsnedsættelse, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- ungetandplejen, voksentandplejen og omsorgstandplejen.

Læs mere om specialtandpleje her 
 

Her finder du ansøgningsskemaet til Omsorgs/specialtandpleje. Ansøgningen skal returneres i underskrevet form til sikkerpost@ikast-brande.dk  

eller

Ikast-Brande Kommune
Visitation og Myndighedsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

 

Børnetandplejen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.