Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygepleje

Sygepleje er et tilbud til alle borgere med behov for sygepleje i Ikast-Brande Kommune, dvs. såvel bosiddende som besøgende.

Tildeling af sygepleje.

  • Der henvises til sygepleje fra sygehuslæge, praktiserende læge, speciallæge og vagtlæge.
  • Tildeling af sygeplejeindsatser sker i sygeplejekoordinationen.
  • Tildeling af sygeplejeindsatser sker på baggrund af en sygeplejefaglig og individuel vurdering af behovet.

Sygeplejersken visiterer hjælpen til døende borgere i samarbejde med visitator (efter servicelovens § 83).

Borgere, pårørende, hjemmeplejen og øvrige samarbejdspartnere kan henvende sig direkte til sygeplejen ved ønske om hjælp. Borgeren skal give samtykke til, at der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.

 

Levering af indsatsen

  • Sygepleje ydes i kommunal sygeplejeklinik eller i borgerens eget hjem ud fra en sygeplejefaglig vurdering. Sygeplejen er vederlagsfri for alle borgere, der opholder sig i kommunen.
  • Borgerens hjem skal kunne godkendes som en sund og sikker arbejdsplads for kommunens medarbejdere. Kravene vil fremgå af den arbejdspladsvurdering, som kommunen er forpligtet til at udføre ved opstart af sygepleje eller ved ændringer i sygeplejeindsatserne
  • Borgeren skal selv købe hudplejemidler, doseringsæsker og i enkelte tilfælde støttebind.

 

Lovgrundlag:
Sundhedsloven § 138.
Derudover tager sygeplejeindsatserne afsæt i Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder og KL's indsatsområder, og er beskrevet i Ikast-Brande Kommunes indsatskatalog med kriterier for tildeling og faglige beskrivelser.

 

Klageadgang:
Der kan klages over den udførte sygepleje til Patientombuddet,
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

 

Kontaktinformation:
Ikast-Brande Kommune
Distriktsleder Hjemmepleje og Sygepleje
Dorthe Iversen
Frisenborgparken 26
7430 Ikast
tlf. 99 60 36 01

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.