Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftalerne omhandler varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet og indgås mellem Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune. Sundhedsaftalerne gælder for 4 år. Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Her kan du finde gældende sundhedsaftaler:

Link til hjemmeside om sundhedsaftalerne i Region Midtjylland

 

Sundhedsaftalen 2015-2018 har følgende indhold:

  • Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab
  • Tværgående temaer - herunder kvalitet, økonomi, koordinering og samarbejde
  • Forebyggelse
  • Behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering
  • Sundheds-it og digitale arbejdsgange
  • Særlige målgrupper
  • Implementering

Se sundhedsaftalen 2015-2018 her 

 

Herudover er der en række delaftaler, se dem her

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.