Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til fodterapi

Fødder

Ny aftale om tilskud fra 1. juni 2011

Danske Regioner og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter har indgået en aftale om en ny overenskomst. Aftalen træder i kraft den 1. juni 2011. Efter den 1. juni fratrækkes tilskud fra Den offentlige Sygesikring igen automatisk fra på regningen ved behandling hos en statsautoriseret fodterapeut.

Mange fodterapeuter har i øjeblikket opsagt deres ydernummer (aftale med det offentlige). Det betyder, at du ikke kan få udbetalt tilskud fra sygesikringen eller et evt. helbredstillæg, med mindre, du har valgt en fodterapeut, som stadig har sit ydernummer.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Borgerservice.


Hvem kan få tilskud til fodterapi?

 

Fodbehandling af sukkersygepatienter.

Regionerne yder tilskud til fodbehandling af sukkersygepatienter (fodterapi)
hos fodterapeuter.

Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

Tilskuddet udgør 50% af taksten.

De resterende 50% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg.


Ortonyxi (behandling af nedgroede negle og arvæv).

Regionerne yder tilskud til ortonyxibehandling hos fodterapeuter af personer, hos hvem der ifølge lægelig diagnose er konstateret symptomgivende unquis
incarnatus, (nedgroede tånegle).

Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

Tilskuddet udgør 40% af taksten.

De resterende 60% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg. 


Fodbehandling af personer med arvæv efter strålebehandling.

Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

Tilskuddet udgør 40% af taksten.

De resterende 60% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg. 


Svær leddegigt.

Regionerne yder tilskud til fodbehandling af patienter med svær leddegigt.

Ved svær leddegigt forstås leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor den sikrede har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje.

Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

Tilskuddet udgør 50% af taksten.

De resterende 50% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.