Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fribefordring

 

Kørsel til læge og speciallæge

Taxa

Kørsel til læge

Kørsel til speciallæge

Kørsel til sygehus

Buskøreplanen kan du se her

 

 

I visse tilfælde er det muligt at få fribefordring (betaling af kørsel) af Kommunen

For at få befordring eller befordringsgodtgørelse til læge:

 • Skal man være pensionist.
 • Skal man være gruppe 1-forsikret.
 • Skal behovet for kørsel skyldes sygdom.
 • Skal udgiften overstige 25 kr.

 

Til speciallæge er der følgende ekstra kriterier:

 • Der kan ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger man en fjernere beliggende speciallæge, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, man havde ret til, hvis man havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
 • Afstanden skal være over 50 km (gælder ikke pensionister).
 • Udgiften skal overstige 60 kr (gælder ikke pensionister).

 
Der ydes ikke kørsel til fysioterapi, tandlæge, vaccinationer ved lægen og lignende.

Så vidt muligt skal de offentlige transportmidler benyttes. Bevilling af kørsel med taxa vil, i hvert enkelt tilfælde, blive vurderet ud fra din nuværende helbredstilstand.

Befordring kan bestilles på tlf. 99 60 40 00 i Kommunens telefontid.
(Oplys venligst om det drejer sig om kørestolsbruger).

Fra 1. januar 2011 har Kommunen lukket om onsdagen. Til bestilling af kørsel denne dag, kan følgende telefonnumre benyttes:
99 60 40 00


Hvis du skal have udbetalt befordringsgodtgørelse, skal der indsendes kvitteringer eller en bekræftelse fra speciallægen. Evt. godtgørelse vil derefter blive overført til din Nemkonto.

 

 

 Kørsel til sygehuse:

 • Kontakt Region Midt - Tlf.: 70 23 62 48

I enkelte tilfælde skal Ikast-Brande Kommune kontaktes ved kørsel til sygehuse:

 • Genoptræning - Tlf.: 99 60 31 59 / 99 60 31 60 mellem kl. 10.00-12.00.
 • Hjælpemidler - Tlf.: 99 60 31 16 / 99 60 31 47 mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. kl. 8.30-10.00.
 • Visse diagnostiske undersøgelser - Tlf.: 99 60 40 00.

Pr. 1. januar 2011 træder den nye licitationsaftale i kraft. Der er, ved forskellige kørsler, opstillet forskellige krav til borgerne og chaufførerne.

Regler for hvor længe vognmanden skal vente, hvis borgeren ikke er klar ved ankomst:
Hvis borgeren ikke viser sig umiddelbart efter vognmandens ankomst, skal chaufføren give sig selv til kende, enten ved at dytte eller ved at ringe på - afhængigt af forholdene. Derefter skal vognmanden vente max. 5 min., og så køre videre hvis borgeren stadig ikke er klar. Borgeren vil i så fald selv skulle betale for forgæves kørsel. 

 

Kørsel til læge/speciallæge. Sundhedslovens § 170-174

Borgere, som kan benytte gratis bybus, henvises til dette. Kommunen yder kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge, når borgeren ikke kan transportere sig selv - pga. dårligt helbred.

Krav til borgeren:

 • Være klar til afgang 1 time plus almindelig transporttid før lægebesøg.
 • Være forberedt på op til 1 times ventetid på at blivekørt retur fra lægebesøg.
 • Beboere på plejecentre, skal være klar ved centrets fordør når bilen ankommer. Chaufføren kontakter plejecentret ca. 10 min. før ankomst.
 • Borgeren skal være klar til at køre når bilen kommer.
 • Borgere, der ikke selv er i stand til at "klare" sig selv (f.eks. demente eller meget fysisk handicappede/sidder i kørestol), skal medbringe ledsager, således det ikke er chaufføren der skal betales for at servicere.
 • Borgere, der normalt kan transportere sig selv, kan ikke få kørsel betalt af Kommunen, pga. dårligt føre, at bilen ikke vil starte etc.
 • Borgeren skal være forberedt på at skulle samkøre med andre borgere.

Krav til chaufføren:

 • Ved kørsel fra plejecentre: Chaufføren skal ringe til plejecentret ca. 10 min. før ankomst.
 • Chaufføren skal sikre sig, at borgere, der har behov for hjælp, ikke sættes af vognen uden der er anden hjælp til stede. Borgerne skal i nogle tilfælde følges ud og ind, dvs. ikke kun til døren. Nogle borgere skal hjælpes frakken på og have hjælp til at låse døren. 

 

Kørsel i forbindelse med bevilling af kropsbårne hjælpemidler. Servicelovens § 117.

Formålet med kørselsordningen er at køre borgeren, hvis vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig eller kan anvende offentlig transport. 

Krav til borgeren:

 • Borgeren skal være klar til afgang 1 time, plus transporttid, før mødetid på destinationen.
 • Borgeren skal være forberedt på op til 1 times ventetid på at blive kørt retur fra destinationen.
 • Beboere på plejecentre skal være klar ved centrets fordør når bilen ankommer, chaufføren kontakter plejecentret ca. 10 min. før ankomst.
 • Borgeren skal være klar til at køre når bilen ankommer.
 • Borgeren skal være forberedt på at skulle samkøre med andre borgere.


Krav til chaufføren:

 • Ved kørsel fra plejecentre: Chaufføren skal ringe til plejecentret ca. 10 min før ankomst. 

 

Kørsel til genoptræning. Servicelovens § 140

Formålet med kørselsordningen er, at borgere, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens § 140, og som modtager ambulant genoptræning, kan transporteres til og fra genoptræningsstedet, hvis vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig eller kan anvende offentlig transport.

Krav til borgeren:

 • Borgeren skal være klar til afgang 1 time plus almindelig transporttid før genoptræning.
 • Borgeren skal være forberedt på op til 1 times ventetid på at blive kørt retur fra genoptræning.
 • Beboere på plejecentre skal være klar ved centrets fordør når bilen ankommer, chaufføren kontakter plejecentret ca. 10 min. før ankomst.
 • Borgeren skal være klar til at køre når bilen ankommer.
 • Borgeren skal være forberedt på at skulle samkøre med andre borgere.

Krav til chaufføren:

 • Ved kørsel fra plejecentre: Chaufføren skal ringe til plejecentret ca. 10 min før ankomst.

  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.