Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om stress

Tilstanden stress kan opstå på baggrund af en ydre eller indre påvirkning, der får kroppen til at gå i "alarmberedskab". Stresstilstanden kan opstå akut ved pludselige krisesituationer, f.eks. i trafikken, eller være mere langvarig, f.eks. arbejdsrelateret stress hvor man over en længere periode har for travlt. Der kan også være tale om følelsesmæssig stress der udløses af sorger, bekymringer, konflikter, økonomiske problemer, dårligt psykiske arbejdsmiljø m.v.

Der findes ikke en entydig definition af begrebet stress. Der er imidlertid generelt enighed om, at stress ikke er en sygdom, men at stress over længere tid kan øge risikoen for fysisk og psykisk sygdom og forringet livskvalitet.

Stress er et socialt, psykologisk og fysiologisk fænomen og flere forskere skelner mellem på den ene side stresspåvirkninger som belastende hændelser og levevilkår, og på den anden side den enkelte persons egen vurdering af, om en begivenhed eller en tilstand er stressende. Med andre ord er der tale om, hvad den enkelte person oplever som en stressfaktor, hvilket er afhængig af de ressourcer og den kapacitet personen besidder for at mestre stress.

Den positive og negative stress
I dagens samfund tales der rigtig meget om stress; det er nærmest mere normalt at være stresset end ikke at være det, og spørgsmålet "Hvad er stress?" var i 2012 på top ti-listen over de mest Googlede spørgsmål i Danmark (Andersen & Brinkmann, 2013).

Stress omtales oftest som noget negativt, men stress har imidlertid to sider, en positiv og en negativ. Et liv uden krav og udfordringer kan hurtigt blive et tomt og kedeligt liv. Derfor er det godt og udviklende at blive udfordret fra tid til anden i "passende doser" så udfordringen netop ligger i grænseområdet af ens ressourcer, og at man også har en form for indflydelse og kontrol i situationen. Denne positive side af stress kaldes eustress (se også fig. 1). Når stressfaktorerne er på dette niveau og man løser dem, er arbejdet tæt forbundet med læring og udvikling - og man kan blive klogere på sig selv og livet.

Den negative side af stress kaldes distress. Det betegner tilstanden, når stressfaktorerne overstiger en persons ressourcer og kontrol i for stor grad og over længere tid. Tilstanden er alvorlig: Dels ses den ofte som et forstadie til depression, dels svækker den immunforsvaret, og man bliver mere modtagelig for sygdomme. Der er forskningsmæssig dokumentation for, at distress øger risikoen for forkølelse, influenza, hjertekarsygdomme, blodprop og blødning i hjernen, depression og død. Med baggrund i disse alvorlige risikofaktorer er der således al mulig grund til at forsøge at reducere for meget distress over for lang tid - og hvis det ikke lykkes, må personen søge hjælp og støtte.StressFig. 1. Krav-kontrol-modellen. Mennesker, der er udsat for høje krav, og som har en høj grad af kontrol med situationen, er aktive, dvs. de går ind i udfordringen og føler den måske endda spændende og motiverende (eustress). Derimod vil personer, der har en lav grad af kontrol, opleve situationer med høje krav som belastende (distress). (efter Karasek & Theorell, 1990).

Symptomer på stress
Symptomer på stress kommer oftest snigende og alarmsignalerne kan f.eks. være at man

 • glemmer ting / fraværende
 • har uforklarlige smerter
 • får et større forbrug af stimulanser
 • er mere opfarende/hidsig
 • får mave- og tarmproblemer
 • får blødningsforstyrrelser
 • er præget af træthed
 • sover dårligt om natten
 • har uro i kroppen
 • er mere irritabel
 • har lettere til tårer
 • bliver mere indesluttet
 • trækker sig fra sociale sammenhænge.

Bliver man (eller omgivelserne) opmærksom på nogle af disse ændringer, er det vigtigt at stoppe op og eventuelt søge læge.

Du kan læse mere om stress på
 sundhed.dk
   

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.