Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørsel

Når du skal til genoptræning er der faste regler for, hvornår du har ret til at blive kørt, hvornår du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse og hvornår du selv må betale for kørsel. Læs nærmere om reglerne for dette.

 

Retningslinjer vedr. kørsel til genoptræning

Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel.

  • Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordringsgodtgørelse til bil.
  • Den trænende terapeut foretager vurderingen.
  • Der kan kun ydes befordring/godtgørelse til det nærmeste træningssted.
  • Såfremt der kun er mulighed for træning på et bestemt træningssted, ydes der befordring/godtgørelse dertil.
  • Borgeren kan ikke bevilges taxa på grund af manglende offentlige transportmidler, men der kan ydes befordringsgodtgørelse til bil ud fra de gældende regler.

Befordring til pensionister:

  • Såfremt offentlig transport er forsvarlig, kan udgifter til billigste transportmiddel refunderes, såfremt prisen tur/retur overstiger 44 kr.

Befordring til ikke-pensionister:

  • Såfremt offentlig transport er forsvarlig, kan udgifter til billigste transportmiddel refunderes, såfremt der er mere end 50 km til træningsstedet, og prisen tur/retur overstiger 104 kr.

Hvis du vælger et genoptræningssted i en anden kommune, er din bopælskommune alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville være berettiget til, hvis du havde valgt det genoptræningssted, som din kommune ville henvise dig til.

Ansøgningskema vedr. befordringsgodtgørelse: Fås ved henvendelse til trænende terapeut eller ved henvendelse til Genoptræning på tlf. 9960 4460 (hverdage mellem 10 og 12)

Klageadgang:

Klager over sundhedsfaglige vurderinger og afgørelser, der træffes i forbindelse med dit genoptræningsbehov skal sendes til:

Genoptræning Ikast-Brande Kommune
Frisenborgparken 26
7430 Ikast

Kan også sendes på mail til: sikkerpost@ikast-brande.dk
I emnefelt skrives der: traeningsomraadet@ikast-brande.dk

Sagen bliver revurderet i kommunen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen inden 4 uger videre til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Klager over serviceniveau eller befordring skal sendes til din bopælskommune:

Genoptræning Ikast-Brande Kommune
Frisenborgparken 26
7430 Ikast

Kan også sendes på mail til: sikkerpost@ikast-brande.dk
I emnefelt skrives der: traeningsomraadet@ikast-brande.dk 

Oplysninger om alternative muligheder for transport:

Er du ikke berettiget til at få kørslen bevilget til genoptræning efter ovenstående retningslinjer, har du mulighed for selv at bestille kørsel til og fra træningssted via nedenstående befordringsselskaber.

• FLEXTUR:  Tlf. 87 40 83 00.

• IKAST BY-BUS:   Tlf. 30 92 02 30. 

• HANDICAPKØRSEL Tlf. 99 60 31 47.

• MIDTTUR:   Tlf. 87 40 83 95.

Se i øvrigt middtrafiks hjemmeside https://www.midttrafik.dk

hvor du også finder Prisberegneren, som kan udregne prisen på din flekstur

Ansøgningsskema til handicapkørsel fås ved henvendelse til visitations- og myndighedsafdelingen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.