Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

Vi varetager genoptræning efter sygehusophold hvis den behandlende læge vurderer, at der er et træningspotentiale. Målet er, at du kan opnå samme grad af funktionsevne som før den sygdom, der førte til indlæggelse på sygehus eller behandling på skadestue, eller den bedst mulige funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.

Hvis du er bosiddende i Ikast - Brande kommune, og har fået en genoptræningsplan med hjem fra sygehuset, kan du få genoptræning.

Sygehuset sender ved udskrivelse din genoptræningsplan til Genoptræningsenheden i kommunen, hvorefter du bliver kontaktet via brev med henblik på opstart af genoptræningsforløbet. Brevet vil blive sendt til din elektroniske postkasse, medmindre du har frabedt dig en sådan. Så hold øje med din e - boks.

Træningen er almen genoptræning (modsat "specialiseret genoptræning"  som foregår i sygehusregi).

"Almen genoptræning" kan indeholde følgende:

  1. Træning af personlige færdigheder, f. eks. hygiejne, påklædning, færden i og uden for hjemmet.
  2. Træning i selv helt eller delvist at kunne klare hjemlige gøremål, f. eks. Madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, havearbejde, individuelle interesser/hobby.
  3. Træning af psykiske , kognitive  og sociale funktioner, f. eks. organisering, tilrettelæggelse af de daglige gøremål, tale og læsefærdigheder samt evt. accept af egen situation.
  4. Træning i specifikke fysiske funktioner f. eks. styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination, kondition og balance.
  5. Træning i anvendelse af kompenserende foranstaltninger f. eks. hjælpemidler.
  6. Råd og vejledning som understøtter træningsindsatsen.

Er du i forvejen berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan du ikke samtidig få genoptræning, hvis det er for den samme lidelse.

Det er derfor nødvendigt at sætte den vederlagsfri behandling i bero, mens genoptræningen varetages.

Vedr. befordring til og fra genoptræningen læs mere på siden Kørsel

Hvis du har spørgsmål der vedrører din genoptræning kan du kontakte Genoptræning på tlf. 9960 4460 på hverdage kl. 10.00-12.00

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.