Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontaktinformation

På denne side kan du læse om, hvordan du kan komme i kontakt med Ikast-Brande Kommune, hvis du ønsker at starte i misbrugsbehandling.

 

Kontaktinfo vedrørende misbrugsbehandling

Information om misbrugsbehandling i Ikast-Brande Kommune

Navn Tlf 
Center for Rusmiddelbehandling 9960 3850

 

 

Ledelse

Navn Stilling Tlf  Mail
Keld Bertelsen Områdeleder 9960 3748 keber@ikast-brande.dk
Mette Christensen Leder CFR 9960 3851 metch@ikast-brande.dk


 

 

Kontor 

Navn Stilling Tlf  Mail
Inge-Lise Nygaard Administrativ medarbejder 9960 3853 ingny@ikast-brande.dk

 

 Substitutionsafdeling

Åbningstider

Medicinudlevering:
Mandag-fredag kl. 8.45-10.45
 

  • Værestedet for borgere visiteret til substitutionsbehandling:
    Mandag-fredag kl. 8.30-10.45

Medarbejdere i Substitutionsafdelingen

Navn Stilling Tlf  Mail
Birgit Bjerg Medicinansvarlig 9960 3866 bibla@ikast-brande.dk
Lise Christensen Misbrugskonsulent 9960 3865 lisch@ikast-brande.dk 
Esther Thorkildsen Værestedsassistent    
Conni Knudsen Værestedsassistent    

 

 

Behandlingsenheden

Behandlingsenheden varetager den ambulante behandling, forbehandlingsforløbene samt det forebyggende arbejde i SSP-regi.

Medarbejdere i behandlingsenheden

Navn Stilling Tlf  Mail
Karina Mikkelsen Misbrugskonsulent 9960 3854 kamik@ikast-brande.dk
Dorrit Ehlers Misbrugskonsulent 9960 3855 doehl@ikast-brande.dk 
Lene Christensen Misbrugskonsulent 9960 3856  lenec@ikast-brande.dk
Lene Jøker Dohn Misbrugskonsulent 9960 3857 ledoh@ikast-brande.dk 
Søs Philipsen  Misbrugskonsulent 9960 3858 sophi@ikast-brande.dk

 

 

Dagbehandling

Medarbejdere i dagbehandlingsafdelingen

Navn Stilling Tlf  Mail
Torben Lehm Misbrugskonsulent 9960 3867 toleh@ikast-brande.dk 

 

 

  

Støtte-Kontakt-Person

Medarbejder, der varetager SKP:

Navn Tlf  Mail
Henrik Lunde 2245 8510 henlu@ikast-brande.dk

 

 

Pårørendegruppe

Navn Stilling Tlf  Mail
Dorrit Ehlers Misbrugskonsulent 9960 3855 doehl@ikast-brande.dk

 

 

Værestedet Oasen

Åbningstider

Fra første mandag i april til sidste søndag i oktober   
Mandag - Torsdag  8:00-20:00
Fredag  8:00-17:00
Lørdag - Søndag  12:00-16:00
Fra første mandag i november til sidste søndag i marts  
Mandag - Torsdag  8:00-18:00
Fredag  8:00-17:00
Lørdag - Søndag  12:00-16:00


 

Kontakt

Navn Tlf 
Oasen 9960 3870
Kontoret 9960 3871

Ikast-Brande Kommune
  

Rådhusstrædet 6
7430 Ikast              

Tlf:
Fax:
9960 4000
9960 4040        
Mail:
Sikker mail:
post@ikast-brande.dk
sikkerpost@ikast-brande.dk
Tilføj evt. modtagers e-mail-adresse i emnefeltet.
Så sendes e-mailen direkte til vedkommende. 
Læs mere om, hvordan du sender sikker post

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.