Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte i hverdagen

Oplever du behov for hjælp og støtte i hverdagen – enten for at styrke dig i en videre udvikling eller for at kompensere for dit handicap?

Der er flere muligheder for at få hjælp i hverdagen afhængigt af dit behov.

Bostøtte:
Bostøtte er et tilbud til dig, der bor i eget hjem med behov for hjælp og støtte i hverdagen til f.eks. organisering og strukturering af tid og indhold i din hverdag.

Hjemmehjælp:
Hjemmehjælp kan være et tilbud om praktisk bistand til varetagelse af de nødvendige opgaver i hjemmet eller hjælpen kan være personlig pleje.
Læs mere om mulighederne for hjemmehjælp her, og ansøg om hjemmehjælp ved kontakt til Visitations- og Myndighedsafdelingen på tlf.: 9960 3140 på hverdage kl. 8.30-10.00.

Ledsagelse:
Ledsageordning er et tilbud til dig, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
Personlig handicaphjælper (BPA):
Borgerstyret Personlig Assistance er et tilbud til borgere, der har behov for så omfattende personlig og praktisk hjælp, at det ikke kan dækkes af andre støttemuligheder fra kommunen som fx hjemmehjælp og ledsageordning. Du skal selv fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne eller overdrage . din arbejdsgiverforpligtigelse til en nærtstående, forening eller en privat virksomhed.

Kontaktperson for døvblinde:
Er du voksen og har du en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, har du mulighed for at søge om en kontaktperson. En kontaktperson kan bidrage til, at du kan leve dit liv så normalt som muligt på trods af dine udfordringer.

Handicapkørsel
Ordningen er en transportordning for svært bevægelseshæmmede personer over 18 år, der som følge af deres bevægelses-handicap har behov for hjælpemidler og som følge deraf ikke kan benytte den almindelige offentlige transport - selv om transportmidlet måtte være handicapvenligt indrettet.

Ved svært bevægelseshæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykstokke, gangbukke, rollatorer og lignende. Byrådet i Ikast-Brande Kommune har desuden besluttet at blinde/meget dårligt seende kan optages i ordningen, såfremt de opfylder de betingelser, som Dansk Blindesamfund benytter til optagelse.

Bestemmelsen omfatter kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål og som noget ganske nyt også til lægeordineret ridning, svømning, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodlæge og tandlæge mv.

Ved ansøgning om visitation til handicapkørsel, brug selvbetjeningsboksen til højre.

Læs om Psykiatri- og Handicapafdelingens serviceniveau og BPA i boksene til højre.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.