Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fakta og oplysninger om RESPEKT-kampagnen 2017

Her finder du bl.a. en alkohol-test og yderligere viden om alkoholforbrug og kontaktmuligheder.

Svar på spørgsmålene og se om du bør sænke dit alkoholforbrug.

1. Hvor tit drikker du øl, vin eller spiritus?

A. 4 gange om ugen eller mere
B. 2-3 gange om ugen
C. 2-4 gange om måneden
D. Højst én gang om måneden
E. Aldrig

 

2. Hvor mange genstande drikker du typisk, når du drikker?

A. 10 genstande eller mere
B. 7-9 genstande
C. 5-6 genstande
D. 3-4 genstande
E. 1-2 genstande

 

3. Hvor tit drikker du 5 genstande eller mere ved samme lejlighed?

A. Dagligt eller næsten dagligt
B. Ugentligt
C. Månedligt
D. Sjældent
E. Aldrig

 

Testresultat
Tæl dine point sammen. Svarene på spørgsmålene giver disse point:

A. = 4 point
B. = 3 point
C. = 2 point
D. = 1 point
E. = 0 point

 

Har du en samlet score på 5 point eller derover, tyder det på, at du ville have gavn af at drikke mindre.

Vil du gerne drikke mindre?
Alkolinjen 80 200 500 giver gratis rådgivning om alkoholproblemer, deres pårørende og til arbejdspladser.

Du kan tage en mere grundig alkoholtest på www.hope.dk

Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for alkoholbehandling og oplysning om det til borgerne. Den kommunale alkoholbehandling er beskrevet i Sundhedslovens § 141, og giver borgere med alkoholproblemer fire rettigheder:

 • Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud
 • Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt
 • Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig
 • Borgere kan henvende sig til et hvilket som helst kommunalt finansieret ambulant alkoholbehandlingstilbud. uanset hvor man bor. Man behøver således ikke gå i behandling i hjemkommunen, hvis det passer bedre at benytte en anden kommunes tilbud

Når der justeres for BMI, rygning og fysisk inaktivitet, er der blandt personer, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, eller blandt personer med en alkoholrelateret diagnose, i Danmark årligt: 

 • 190.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær blandt personer, der drikker over højrisikogrænsen, i forhold til personer, der ikke drikker over højrisikogrænsen.*)
 • 180.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær blandt personer, der drikker over højrisikogrænsen, i forhold til personer, der ikke drikker over højrisikogrænsen.*)
 •  430 ekstra nytilkendte førtidspensioner.*)
 •  Ekstra omkostninger på 360 mio. kr. til behandling og pleje. *)
 •  Ekstra omkostninger på 7,7 mia. kr. ved tabt produktion.*)
 •  2.900 dødsfald.*)
 •  32.000 tabte leveår blandt mænd og 10.000 tabte leveår blandt kvinder.*)
 • De personer, der kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling på alkoholbehandlingscenter, har i gennemsnit haft et alkoholoverforbrug i knap 11 år, inden personen første gang startede på alkoholbehandling. Mænd har generelt haft flere år med overforbrug end kvinder, inden de kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling. Denne tendens har været nogenlunde uændret gennem perioden 2008-2013.**)
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har 585.000 personer I Danmark et skadeligt alkoholforbrug og 140.000 er afhængige af alkohol.**)
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har personer der kommer i behandling på et offentligt finansieret alkoholbehandlingscenter i gennemsnit haft et alkoholoverforbrug i knap 11 år, inden personen første gang startede i  alkoholbehandling. Mænd har generelt haft flere år med overforbrug end kvinder, inden de kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling. Denne tendens har været nogenlunde uændret i perioden 2008-2013. **)
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut er alkoholforbruget i Danmark faldet siden 1990'erne, og andelen af personer, der drikker over højrisikogrænsen for alkoholindtagelse, er også faldet fra 2010 til 2013. Det er dog uvist, hvordan det faldende alkoholindtag på befolkningsniveau har påvirket andelen af personer med skadeligt alkoholforbrug og andel med alkoholafhængighed.**)
 • De fleste med alkoholproblemer kommer i behandling på eget initiativ. Til gengæld er andelen af vellykkede behandlingsforløb højere hos personer, der er gået i behandling på foranledning af arbejdspladsen and hvis det er dem selv, lægen eller familien, der har sendt dem til behandling.***)

 

Kilder:

*) Sygdomsbyrden i Danmark: Risikofaktorer. 2016. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

**) Alkoholstatistik 2015. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

***) Alkoholbehandlingen i Danmark 2014. Udgivet i 2016 af Sundhedsdatastyrelsen

En Userneeds-meningsmåling med 1.008 respondenter udført i december 2015 blandt 30-70 årige viser, at 53 procent af danskerne har en eller flere personer i familien, vennekredsen eller blandt kollegerne, der efter deres mening drikker for meget.
 

En anden Userneeds-meningsmåling udført i november 2016 blandt 312 danske virksomheder med op til 250 medarbejdere viser følgende (meningsmålingens respondenter er ledende medarbejdere, dvs. enten en direktør, en HR ansvarlig eller anden leder i virksomheden):

 • I næsten hver femte virksomhed tror en ledende medarbejder (direktøren, den HR ansvarlige eller anden leder), at en eller flere medarbejdere har et alkoholproblem
 • I næsten hver femte virksomhed har ledelsen bedt en eller flere medarbejdere om at gå i behandling
 • Mere end 70 procent svarer, at en samtale med en medarbejder med en medarbejder, der måske har et alkoholproblem, er meget svær, pinlig eller lidt svær
 • Næsten 40 procent er ikke klar over, at medarbejdere med alkoholproblemer kan få gratis, professionel alkoholbehandling hos kommunen.
 • 46,5 procent er ikke klar over, at man i mange tilfælde kan passe et arbejde samtidigt med, at man er i alkoholbehandling.

Siden 2007 har alle haft ret til gratis alkoholrådgivning og behandling gennem deres kommune. Det er der desværre mange, der ikke ved, og der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen.

Derfor iværksætter Alkohol & Samfund og TrygFonden nu en kampagne, der skal oplyse danske arbejdspladser om kommunernes gratis og skræddersyede alkoholbehandlingstilbud. De kommende uger vil kampagnen via film, lokale events og sociale medier vise respekt og give et skulderklap til medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling.

Mere info om kampagnen kan ses på hope.dk, hvor man også anonymt kan teste, om alkoholforbruget er for højt og hvor der også henvises til Alkolinjen, hvor virksomheder kan få vejledning til, hvordan de hjælper en medarbejder, der har behov for alkoholbehandling. En række kommuner bakker op om kampagnen og Dansk Industri, som er Danmarks største erhvervsorganisation, støtter indsatsen med at få kampagnens budskab ud til de danske virksomheder.

 • Anette Søgaard Nielsen, forsker, projektdirektør og bestyrelsesformand i Alkohol & Samfund
  Tlf. 2913 5825
  Mail: ansnielsen@health.sdu.dk
   
 • Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden
  Tlf. 2058 5645
  Mail: mm@trygfonden.dk 

 • Bo Hjuler, pressekoordinator i Dansk Industri
  Tlf. 2328 4912
  Mail:boh@di.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.