Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Separatkloakering

Her på siden finder du informationer om, hvad separat kloakering er.

Der er flere forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med separering af spildevandet på din grund.  

  • Hvad er separatkloakering
  • Hvorfor separatkloakering
  • Hvad gør spildevandsselskabet
  • Hvad er grundejerens forpligtelser
  • Skal din grund separatkloakeres - find den på kortet
  • Information til grundejer ved igangsættelse

Hvad er separatkloakering
Separat kloakering betyder, at regn- og tagvand adskilles fra husholdningsspildevand. I stedet for en fælles spildevandsledning, er der efter separatkloakeringen en spildevandsledning og en ny regnvandsledning til det væsentligt renere regn- og tagvand.

Hvorfor separatkloakering
Når overfladevandet adskilles fra husholdningsspildevandet, kan det i langt højere grad undgås at kloaksystemerne overbelastes under kraftige regnskyl. Dermed formindskes risikoen for overbelastning af kloaknettet, som kan give udledning af urenset spildevand til vandløb.

Hvad gør spildevandsselskabet
Ude i vejen, udfører spildevandsselskabet separeringen, etablerer de nødvendige kloakledninger og fører stik hen til de enkelte ejendomme. Ved hver ejendom sætter de en skelbrønd til hhv. regnvand og spildevand.

Hvad er grundejerens forpligtelser 
Inde på egen grund, er der grundejeren, der skal sørge for separeringen bliver lavet, og tilsluttet de skel brønde, som spildevandsselskabet har sat ved grunden. Det er ejeren af ejendommen, der selv skal betale for separatkloakering på egen grund.

Ledninger for regn- og tagvand skal frakobles boligens spildevandsledninger, og dette arbejde skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Link   Autorisationsregister over kloakmester
 
Når kloakmesteren har færdiggjort sit arbejde, skal han indsende en færdigmelding og en kloaktegning over det udførte arbejde til Ikast-Brande Kommune.

Skal din grund separatkloakeres - find den på kortet 
Hvis det på nuværende tidspunkt er planlagt, at grunden skal separatkloakeres, vil det fremgå af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021. Du kan søge oplysningerne for din adresse i dette kort

Link Kortdel - spildevandsplan - tjek kloakering på din adresse 

Information til grundejer ved igangsættelse
Når et projekt med separering af kloakken i et område i gangsættes, vil alle grundejere blive orienteret forinden. Kommunen bestræber sig på, at dette sker senest 1-2 år inde der vil være deadline for at separeringen på egen grund skal være udført.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.