Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Separatkloakering

Her på siden finder du informationer om, hvad separat kloakering er.

Separat kloakering betyder, at regn- og tagvand adskilles fra husholdningsspildevand. I stedet for en fælles spildevandsledning, er der efter separatkloakeringen en spildevandsledning og en ny regnvandsledning til det væsentligt renere regn- og tagvand.

Det er ejeren af ejendommene, der selv skal betale for separatkloakering på egen grund. Ledninger for regn- og tagvand skal frakobles boligens spildevandsledninger, og dette arbejde skal foretages af en autoriseret kloakmester. Dette skal sikre, at frakoblingen sker på en forsvarlig måde og at der ikke efterlades blindledninger, der kan give risiko for ynglesteder og adgang til boligen for rotter.

Link  Autorisationsregister over kloakmester.
 
Når kloakmesteren har færdiggjort sit arbejde, skal han indsende en færdigmelding og en kloaktegning over det udførte arbejde.

Hvorfor separatkloakering
Når overfladevandet adskilles fra husholdningsspildevandet, kan det i langt højere grad undgås at kloaksystemerne overbelastes under kraftige regnskyl. Dermed formindskes risikoen for overbelastning af kloaknettet, som kan give udledning af urenset spildevand til vandløb.

Som borger får du gavn af separatkloakeringen på flere områder:

  • Du undgår oversvømmede kloakker i det område, hvor du bor
  • Har du kælder, er separatkloakeringen med til at forhindre oversvømmelser af denne.
  • Udledning af urenset spildevand kan undgås til gavn for miljøet
  • Der opnås en forbedret spildevandsrensning og en bedre drift af rensningsanlægget. 

I disse år oplever vi klimaforandringer, der blandt andet viser sig ved kraftigere regnskyl. Når regnvandet adskilles fra det øvrige spildevand, betyder det, at regnvandet kan ledes direkte tilbage til naturen uden at belaste kloaksystemet og uden at skulle renses på rensningsanlægget. Det betyder at rensningen af spildevandet på rensningsanlægget kan optimeres, og belastningen af miljøet bliver mindst mulig.

Skal du i gang med at bygge om, etablere terrasse eller lignende, kan det være en god idé samtidig at gøre klar til separering af kloaksystemet på din grund hvis det ikke allerede er gjort, så du undgår at skulle grave igen.

Ikast-Brande Kommune har i samarbejde med Ikast-Brande Spildevand en langsigtet plan for separatkloakering i kommunen. Planlægningen fremgår af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 -2021.  I øjeblikket arbejdes der blandt andet på, at gennemføre separatkloakering i følgende områder:

  • Klovborg,
  • Nørre Snede,
  • Uhre,
  • Pårup,

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.