Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevand

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om spildevandsløsninger, ansøgningsskemaer, spildevandsplanen og en lang række andre forhold.

Ikast-Brande Kommune er myndighed på spildevandsområdet inkl. regnvand for ejendomme i byen og på landet - håndtering og planlagte ændringer.  

  • Spildevandsplanen -  Status for kloak og planlagte ændringer
  • Tjek kloakering på din adresse
  • Spørgsmål til kloak i byerne - problemer, tilslutning, renovering mv.
  • Tømning af bundfældningstanke
  • Separatkloakering
  • Vand ved ekstreme skybrud - hvem har ansvaret
  • Regnbetingede udløb

Spildevandsplanen -  Status for kloak og planlagte ændringer 
Ikast-Brande Kommune er myndigheden for spildevandsområdet for ejendomme i byen og på landet.

Kommunes eksisterende og planlagte håndtering af spildevandet fremgår af Ikast-Brande Kommunens Spildevandsplan 2010 - 2021, som kan ses her:

Link til Spildevandsplan

Tjek kloakering på din adresse 
Hvis du vil vide hvilken kloakering, der er i forbindelse med din ejendom, og om der er planer om at ændre kloakering f.eks. separatkloakeringen, kan du finde oplysningerne på dette kort:  

Link Kortdel -  kloakering på din adresse

Spørgsmål til kloak i byerne - problemer, tilslutning, renovering mv.
Driften, udbygning og vedligehold af kloaksystemet i byerne samt renseanlæggene varetages af Ikast-Brande Spildevand A/S, som er et privat selskab (kloak inde på egen grund er grundejerens eget ansvar).

Har du spørgsmål vedr. tilslutning til kloak, planer for renovering/separering, problemer med kloak i offentlig vej o lign. kan du kontakte spildevandsselskabet på telefon 96603500 eller på mail info@ibspild.dk 
Du kan se takster og andre oplysninger på www.ikast-brandespildevand.dk

Tømning af bundfældningstanke 
Tømning af bundfældningstanke i Ikast-Brande Kommune administreres af Kommunes spildevandsselskab, Ikast-Brande Spildevand A/S.

Reglerne for tømning står i Ikast-Brande Kommunes tømningsregulativ

Link til  Retningslinjer for foranstaltninger på regnbetingede udløb

Har du spørgsmål vedrørende tømningen skal du kontakte Spildevandsselskabet på telefon 9660 3500 eller på mail info@ibspild.dk 

Separatkloakering 
Link til flere informationer om separatkloakering

Vand ved ekstreme skybrud - hvem har ansvaret
Ved ekstreme skybrud har spildevandsselskabet (eller kommunen/staten) ikke noget ansvar for at kunne modtage spildevand og regnvand fra overfladen. Hvis du vil undgå, at dit hjem bliver oversvømmet, må du derfor selv tage affære, så du ikke får regn- og kloakvand ind i dit hjem - gælder både kælder- og i stueplanet.

På offentlige arealer er det derimod kommunen, der har ansvaret. Det betyder, at hvis dit hjem bliver oversvømmet af regn- og spildevand fra for eksempel en offentlig vej, så er det kommunens ansvar.

Regnbetingede udløb
Reglerne for direkte udledning af regnvand til recipient fremgår af kommunes retningslinier:

Link Retningslinjer for foranstaltninger på regnbetingede udløb.

Ansøgning om udledningstilladelse sendes til
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.