Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mellemløsning ved Brande Elværk

I midten af december påbegyndtes et større anlægsarbejde ved Brande Elværk.

 

Den midlertidige dæmning 
Overvågning af iltkoncentrationer 
Det videre forløb


Arbejdet går ud på at forlægge Skjern Å nord om elværket, således at det videre arbejde omkring værket nu kan udføres tørt, uden påvirkning af Skjern Å og med adgang til værket fra Højmarksvej. Samtidig er der ikke længere risiko for et nyt dæmningsbrud med pludselig udledning af slam fra søen.

Billedet viser midlertidig dæmning ved Brande Elværk
Nyt forløb af Skjern Å rundt om Brande Elværk.

Den midlertidige dæmning
I forbindelse med dæmningsbruddet den 7. november 2013 blev der frigivet store mængder slam fra søens bund til Skjern Å med efterfølgende iltsvind og fiskedød på en 10 km strækning. For at mindske skaderne igangsatte Ikast-Brande Kommune etablering af en midlertidig dæmning, den 8. november 2013.

Dæmningens havde sin virkning allerede dagene efter, men det var samtidig vurderingen, at afværgeforanstaltningerne ikke kunne holde til de store vinterafstrømninger i Skjern Å, ligesom værket var påvirket af vandets fortsatte kraftige erosion omkring bygningen.

Tilbage til toppen af siden

Billedet viser et mindre hul i den midlertidige dæmning for an elværket
Øget vandføring i Skjern Å har skabt et mindre hul i den midlertidige dæmning foran elværket.  10-12-2013

Billedet viser det gule elværk - med revne i gavlen
Ved digebruddet var bygningen uden større revner, men den gradvise sætning har nu skabt store revner i murværket. 10-12-2013

Overvågning af iltkoncentrationer.
I forbindelse med etablering af det nye løb er vandstanden gradvis sænket med 10 cm ad gangen  for at slamflugten fra søen bliver så lille som muligt.  Danmarks Center for Vildlaks har overvåget arbejdet, der periodevis har farvet vandet sort. Det væsentlige er imidlertid, at iltkoncentrationerne ikke bliver faretruende lave, som det vil være tilfældet ved et pludseligt digebrud.

Laveste ilt-mætning under anlægsarbejdet er målt til 60 %, mens den til sammenligning var under 30 % ved selve digebruddet. Så lave koncentrationer er dræbende for specielt laksefisk, mens ilt-mætninger omkring 50-60 % ikke gør væsentlig skade på fisk og fauna, når det blot ikke er længerevarende. Normalt vil iltmætningen på denne årstid være omkring 90 %.

Det har været kommunens vurdering, at det var bedre at sænke vandstanden kontrolleret end at risikere et nyt brud med pludselig fald i iltniveauet. Vurderingen er foretaget i samråd med konsulentfirmaet Orbicon og Danmarks Center for Vildlaks.

Tilbage til toppen af siden

Billedet viser en død gedde bagved det gule elværk
Død gedde bagved elværket. Foto: DCV 8-11-2013

Det videre forløb
Det må forventes, at værkets og søens fremtid vil være uafklaret i en længere periode. Det har derfor været væsentligt at gennemføre en mellemløsning, der sikrede uhindret passage - såvel for optrækkende fisk, som for sejlende kanoer i sommersæsonen, indtil en permanent løsning foreligger.

Billedet viser etablering af Skjern Å nord om elværket
Etablering af Skjern Å nord om elværket, 7. januar 2014.
Stenene fra den midlertidige dæmning er genbrugt til sikring af åløbet.

 

Tilbage til toppen af siden

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.