Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dæmningen ved Brande Elværk Sø

Information omkring dæmningen, ved Brande Elværk Sø, som brød sammen torsdag, den 7. november 2013.

Siden opdateres løbende

21. marts 2014 
Aflejret bundslam fra Brande Elværk Sø

15. januar 2014 
Mellemløsning ved Brande Elværk
 
 
12. november 2013
Ikast-Brande Kommunes beredskab og miljømyndighed har foretaget en indledende undersøgelse af hændelsen og dens følger, som stadig opfattes som værende i en akutfase.

Hændelsen har foreløbigt påvirket en cirka 10 kilometer lang strækning af Skjern Å, hvor vandet indledningsvist blev meget uklart og med reduceret iltindhold til følge. Det reducerede iltindhold har ført til omfattende fiskedød, men mandag, den 11. november 2013 kunne der spores en markant forbedring af iltindholdet på strækningen.

Billedet viser gult elværkshus (drifthus) ved Elværk Sø, der hvor dæmning brød sammen

Ikast-Brande Kommune er ved at foretage yderligere undersøgelser af hændelsens miljømæssige konsekvenser. Kommunen arbejder i øjeblikket på at begrænse omfanget af de miljømæssige skader og følger løbende udviklingen.

Der er på den pågældende strækning af Skjern Å aflejret betydelige mængder bundslam fra søen. Ikast-Brande Kommune har etableret en ny, mindre dæmning, hvor dæmningen brød sammen, i forsøget på at tilbageholde det resterende bundslam i den ellers tømte elværkssø.

I den kommende tid arbejder kommune videre med at skabe klarhed over dæmningsbruddets øvrige konsekvenser for området. Samtidig overvejer kommunen, hvilke initiativer, der fremadrettet skal iværksættes for at begrænse de miljømæssige skader på Skjern Å efter hændelsen, der er uden fortilfælde i Danmark i nyere tid.

Brande Elværk Sø er en privat sø, og stemmeværket drives af interessentselskabet I/S Brande Elværk af 1976. Ikast-Brande Kommune er vandløbsmyndighed på den berørte strækning af Skjern Å. Det er endnu uafklaret, hvad der skal ske med området ved elværkssøen og åstrækningen nedstrøms. Tilsvarende er de ansvarsmæssige og økonomiske forhold, som hændelsen kan tænkes at afføde, endnu ikke fuldt klarlagt.

Der vil i en periode af endnu ukendt varighed stadig kunne forekomme uklart vand i Skjern Å nedstrøms den tidligere elværkssø.

Hvis hændelsen eller dens følger giver anledning til spørgsmål eller andet, kan Teknisk Område kontaktes på telefonnummer: 9960 4000.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.