Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søer og vandhuller

Søer og vandhuller ligger spredte i landskabet. Fælles for dem er, at de er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Mange dyr og planter ville ikke være her, hvis vi ikke havde søer og vandhuller. De er fuldstændig afhængige af vandet

Ikast-Brande kommune varetager beskyttelsen af søer og vandhuller.Vi laver naturgenopretning og tilladelser til at etablere og oprense vandhuller.
Det er også kommunen, der  udsteder også sejladstilladelser.

Tryk på link, hvis du vil læse mere om: 
Badning og sejlads i søer 
Etablering af søer og vandhuller 
Restaurering  
Dæmningen ved Brande Elværk Sø

Tryk på billede for flere informationer

Billedet viser to Gedder            Billedet viser en hvid åkande

 

Billeddet viser en butsnudet frø             Billedet viser en brun Mosaik guldsmed

 

 

 

 

 

 

 

 

             


              

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.