Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vand- og Natura 2000-planer

Staten udsendte i december 2011 Vand- og Natura 2000-planer gældende for perioden frem til udgangen af 2015. De udsendte Vand- og Natura 2000-planer skal blandt andet føres ud i livet via kommunale handleplaner.

Planernes formål er at gennemføre EU's Vandramme-, Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver i Danmark.

Natura 2000-handleplaner

Vandplanerne skal således medføre en god tilstand for alt vand - såvel grundvand, vandløb, søer som den kystnære del af havet - og Natura 2000-planerne skal sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og dyre- og plantearter, der har særlig betydning for naturen i EU.

De udsendte Vand- og Natura 2000-planer skal blandt andet føres ud i livet via kommunale handleplaner.

Link til Natura 2000-handleplaner

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.