Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handleplanens indsatser

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplan 1.2 Limfjorden - 1.4 Nissum Fjord - 1.5 Randers Fjord og 1.8 Ringkøbing Fjord indsatsprogram.

Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal som udgangspunkt effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Af Figur 5 nedenunder fremgår de indsatser, som staten har beskrevet i indsatsprogrammet og som skal gennemføres i Ikast-Brande Kommune i 1. vandplanperiode, og hvor kommunen er ansvarlig. For nærmere detaljer henvises til kortbilagene på Miljøministeriets MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

Figur 5. Vandplanernes indsats i Ikast-Brande Kommune i 1. vandplanperiode inden udgangen af 2015.

 Vandplanernes indsatsprogram er følgende:

  • Fjernelse af 18 spærringer
  • Restaurering i 8 km vandløb fordelt på 6 strækninger
  • Ændret vandløbsvedligeholdelse i ca. 54 km vandløb fordelt på 29 strækninger
  • Etablering af 92 ha vådområder i oplandet til Ringkjøbing Fjord, sva-rende til fjernelse af i alt 11 tons kvælstof årligt.
  • Indsats ved 1 dambrug
  • Indsats ved 3 regnbetingede udløb

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.