Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgivning

  1. Miljømålsloven. Miljøministeriets LBK nr. 932 af 24/09/2009.
  2.  Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner. Miljøministeriets BEK nr. 1219 af 15/12/2011.
  3. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøministeriets LBK nr. 936 af 24/09/2009.
  4. Katalog over virkemidler, endelig version. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 21/12/2011.
  5. Bekendtgørelse af lov om vandløb. Miljøministeriets LBK nr. 927 af 24/09/2009.
  6. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Miljøministeriets LBK nr. 933 af 24/09/2009.
  7. Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter. Miljøministeriets LBK nr. 349 af 11/12/2006.
  8. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets LBK nr. 879 af 26/06/2010.
  9. Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. Miljøministeriets BEK nr. 130 af 08/02/2012.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.