Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Jordfordeling

Der er etableret et jordvurderingsudvalg, som i sammen med konsulenter skal vurdere og taksere markerne, der skal indgå i jordfordelingen. Et forholdstal (en takst) bliver fastsat for alle arealer indenfor området og for mulige erstatningsarealer.

Efter fastsættelsen af takster værdisættes jordprisen for den bedste mark (takst 100). Bagefter værdisættes de øvrige arealer efter den vurderede takst. 

 

Jordfordelingsudvalg

Navn Adresse Tlf. Nr.
Kurt Påskesen Alkærlundvej 28, 7330 Brande 4071 4327
Lars Mathiassen Buelundvej 45, 7330 Brande 7534 5442
Brian Braad Jensen Skærlund Øst 7, 7330 Brande 2086 0471
Flemming Juelsgaard Hyvildvej 50A, 7330 Brande 9718 3021
Ricky Weissenborn Pionér Allé 9, 6270 Tønder

2523 8510

 

 


 

 

 

 

 

 

 Lodsejere, der ikke er med i jordfordelingen, har kunnet søge om fortrinsstilling til køb af eventuel resterende jord indenfor planområdet.

Skæringsdatoen for jordfordelingen er den 1. september 2015. Det betyder, at alle garantier skal foreligge hos NaturErhvervstyrelsen, og alle aftaler skal være underskrevet senest den 1. juni 2015.

Læs mere om jordfordeling på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:
http://naturerhverv.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/jordfordeling/#c6322

 

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.