Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Natur og Miljøprojekt Karstoft Å

Vådområdeprojekt ved Karstoft Å

Klik på billede for større foto.

Oversigtskort

Ikast-Brande Kommune arbejder i øjeblikket på at gennemføre et naturgenopretningsprojekt ved Karstoft Å, som vil forbedre åens og de ånære arealers naturværdi. Dele af Karstoft å, Harpes Bæk og Risbjerg Bæk vil blive genslynget, og der vil blive etableret et vådområde som led i projektet.

Naturgenopretningsprojektet er en del af vådområdeindsatsen for vandopland Ringkøbing Fjord, og vil reducere udvaskningen af kvælstof til fjorden. Det forventes, at vådområdeprojektet ved Karstoft Å vil fjerne 11,3 tons kvælstof fra vandmiljøet om året, svarende til 105 kg/ha/år.

Samtidig vil forbedrede fysiske forhold i og ved vandløbene medvirke til, at Vandplanens målsætninger for fisk, smådyr og vandplanter opfyldes.

Hvis du vil vide mere om processen:

Videncentret for Landbrug har lavet en pjece om processen i et vådområdeprojekt.

VFL Vådområde-folder.Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.