Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunale og private skove

I de ca. 400 ha kommuneskove i Ikast-Brande Kommune ejer, er der fri adgang for alle, så der er rig mulighed for at opleve egnens karakteristiske plantager.

Skov og skovbund

Plantager består overvejede af gran og fyrretræer. I et forsøg på at bremse voldsom sandflugt i området er der plantet en del eg på den sandet og næringsfattig jord.
Når vi fælder træer i vores skove, er det ud fra omhyggelig og professionelle overvejelse. Efterfølgende bliver arealerne naturligvis plantet til igen, så næste generation også kan nyde de dejlige skovområder.
Vi driver skovene med fokus på rekreative udfoldelsesmuligheder og med respekt for områdets særprægede plante- og dyreliv.

Kommunens skove

Link til privat skove
Link til salg af brænde

I Ikast-Brande Kommunes skove er der opstillet en sortmalede træpæle med kommunes logo.

Pælene er forsynet med symboler, som fortæller om der er særlige muligheder for ridning, bål, hunde, teltning og lignenede eller om aktiviteter, der ikke er tilladt. På nuværende tidspunkt arbejder kommunes drift og anlægsafdeling med at udarbejde kort over kommunes plantager til publikum.
I de kommunale skove må du færdes hele døgnet, og det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.

Begrænsning

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.
Al motorkørsel er forbudt - både bilkørsel og kørsel med knallert.

P-plads, bænke, bær og blomster
Parkeringspladser ved indgangen til skovene, toiletter og andre publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle, og reglerne for brug fremgår af skiltning.

I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som du frit kan benytte.

Husk at rydde op inden du går

Det er dejligt, at færdes i vores skove. Nyd dem og pas på dem

Hunde i snor
I de kommunale skove skal du have din hund i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.
Du må gerne plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug.
Undtaget er de 70 danske plantearter - især orkideer - der er fredede.


Private skove

Færdsel i private skove
I private skove må du gerne gå og cykle, men kun på skovveje og stier.
Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og du må ikke slå sig ned nærmere end 150 m fra bygninger.

Al motorkørsel er forbudt - både bilkørsel og kørsel med knallert

Hvis skoven er under 5 hektar må skovejeren godt lukke skoven af for publikum.

Begrænsning

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.
Du skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skoven.

Salg af brænde

Det er muligt, at du købe flere typer træ.
Du kan vælge selv at skove - eller du kan købe en stak, der er kørt ud til bilfast vej i skoven.
Hjemtransporten skal du selv stå for.

Kontakt
Ved bestilling, priser  eller spørgsmål vedrørende køb af brænde eller andet, skal du kontakte:
Entreprenørafdelingen, tlf. 99 60 51 50

Til toppen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.