Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kanosejlads på Skjern Å, Rørbæk Sø til Borriskrog bro

 

Sejlads på Skjern Å i Ikast-Brande kommune kræver tilladelse
Kontakt:

 • Skjern Å kanofart på tlf. 75736001
 • Aaskov Kanofart på tlf. 2258 9104
 • Brande Camping på tlf. 79181049

Sejlads på hovedløbet af Skjern Å nedstrøms Borriskrog kan udføres uden tilladelse. 

Når tilladelsen er fået, udleveres et mærkat, der fastklæbes på siden af fartøjet på et synligt sted over vandlinjen. Mærkatet skal fjernes efter endt sejlads.

Sejlads kan kun foregå fra 16. juni til 30. september i tidsrummet 08.00 - 16.00.

Det er ikke tilladt at sejle udenfor tidsrummet 08.00-16.00 da dyrelivet omkring Skjern Å er meget følsomt i morgen og aftentimerne.

Link til: brochure - seljlads på Skjern Å

Regler for sejlads:

 • Der må ikke sejles med sammenbundne kanoer. Hold god afstand.
 • Der må ikke sejles mod strømmen, eller ind i bredder, garn eller ruser
 • Der må ikke larmes
 • Smid ikke affald - tag det med til rastepladserne, hvor der er skraldespande
 • Der må kun tændes bål på de etablerede bålpladser
 • Hunde må ikke medtages

Fiskeri må ikke ske fra kano. Fiskeri må kun udføres fra bredden og kun med gyldigt fisketegn Bemærk at der flere steder kræves et fisketegn fra den lokale fiskeforening ud over det statslige fisketegn.

Regler for landgang:

 

 • Brug de anviste telt- og rastepladser.
 • Landgang må ikke ske ved beboelser, haver, hegnede områder eller på dyrket mark.
 • Stemmeværker eller skodder må ikke røres.
 • Husk at stille kanovognene tilbage efter brug

For yderligere information om færdsel i naturen henvises til naturbeskyttelseslovens kap. 4 offentlighedens adgang til naturen.

Overnatning
Overnatning må kun finde sted på de primitive overnatningspladser og camping pladser.


Der findes på Skjern Å flere steder, hvor man skal have kanoen op af vandet for at kunne passere spærringer som eksempelvis elværket ved MES søen.

Hvorfor ser Skjern Å så "sjusket" ud?
Skjern Å har i mange år henlagt som naturvandløb. Vandløbsvedligeholdelsen er derfor forholdsvis begrænset og man vil flere steder støde på træer og buske der hænger ud over åen. Dette er ikke en beslutning, man har taget for at spare penge, men derimod noget man har valgt at gøre for at fremme biodiversiteten i og ved vandløbet. Alle steder med udhængende træer, trærødder og stammer, danner basis for ændrede strømforhold, der igen kan fungere som hvilepladser for vandrende ørred og laks, eller som standplads for de fisk der lever i vandløbet. De forskellige arter af insekter og smådyr der lever i vandløbet stiller også forskellige krav til bundforhold og mængden af organisk materiale, og netop ændrede strømforhold skaber variation i bundsubstratet.

Når man vedligeholder vandløbet, nøjes man derfor med at fjerne så meget, at man kan komme forbi med en kano, hvilket stiller krav til styrefærdigheden hos den enkelte kanofører. Disse forhindringer virker som et irritationsmoment for nogle sejlere, men har også den modsatte effekt for dem som gerne vil have en fantastisk naturoplevelse, hvor man kommer endnu tættere på naturen, og hvor man kan bruge sin padleteknik. De overhængende træer udnyttes ofte af isfuglen, som man kan være heldig at se hvis man er stille.

Oplever du problemer undervejs på åen, eller hvis der er passager, der er svært fremkommelige, så bedes du kontakte kanoudlejeren, som derefter tager kontakt til kommunen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.