Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandløbsvedligeholdelse

Ikast-Brande Kommune er ifølge vandløbsloven forpligtet til at sikre vandafledningen i de offentlige vandløb under hensyntagen til miljøet.

Grøddeskæring

Vandløbsvedligeholdelsen, primært i form af grødeskæring med le, båd eller mejekurv, udføres 1-2 gange hvert år afhængig af, hvad der er beskrevet i de enkelte vandløbsregulativer.  

Vandløbsvedligeholdelsen i Ikast-Brande Kommune genoptages nu, men arbejdet er forskudt i forhold til sidste år. 

Den usædvanlige tørre sommer har gjort det vanskelig at gennemføre en normal ordinær vandløbsvedligeholdelse. Ved grødeskæringen udnyttes vandet i vandløbene til at opsamle grøden. Ved manglende vandføring kan opsamlingen ikke gennemføres, og man risikerer, at afskåret materiale på et senere tidspunkt sætter sig fast i rørbroer og lignende.

Stort set alle mindre vandløb har været tørret helt ud, og i de større vandløb har vandføringen været meget lav. Grødeskæringen i disse vandløb vil øge omfanget af udtørrede vandløb, ligesom det vil påvirke fisk og fauna, der i forvejen har været stressede af høje temperaturer og lavt iltindhold i vandet.

Grødeskæringen i mange vandløb har derfor været sat i bero hen over sommeren. Arbejdet planlægges normalt, således at de sidste vandløb vedligeholdes i starten af oktober måned. Behovet for grødeskæring vurderes løbende, men det må forventes at grødeskæringen i år vil strække sig til november måned. 

Du kan følge med i, hvornår de enkelte vandløb er vedligeholdt på kortet.  

 

Kort - Vandløbsvedligeholdelse

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.