Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opmåling af vandløb

Fra starten af februar måned og til og med maj måles en række vandløb op. Arbejdet udføres i forbindelse med en kommende revision af vandløbsregulativerne.

Billedet viser et vandløb med marker på begge sider

Hvis du som bredejer har kendskab til dræn, der løber ud i vandløbene, bedes disse markeres med en pæl eller lignende, således at drænene kan indgå i opmålingen. Derved skabes det bedste grundlag for de nye regulativer.

Opmålingen udføres af landinspektørfirmaet "Geopartner" efter nedenstående plan:

Februar, marts (ca. 45km):

  • Hækkenfeldt Grøft, Sognegrøften, Landbækken + biløb, Fælledbækken, Afledningsgrøften, Nørkjær Afledningsgrøft, Mosegrøften, Kvindebæk, tilløb nr. 1, Kvindebæk, Holtum Å (VA)  

April, Maj (ca. 45km):

  • Holtum Å (RKA), Ejstrup Bæk, Frisbæk, Ibsgårde Bæk, Boest Bæk, Mattrup Å, Klovborg Bæk, Vøvskær Grøft.

Har du spørgsmål til kommunens arbejde med vandløbsregulativerne, kan du kontakte Natur & Vandløb Tlf.: 99 60 33 80 Email: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.