Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandløbsregulativer

Her på siden kan du læse om vandløbsregulativer, hvad de bruges til og hvor langt kommunen er i arbejdet med at revidere regulativerne

Udkast til fælles bestemmelser til brug for revision af vandløbsregulativer:

Udkast til fælles bestemmelser til brug for revision af vandløbsregulativer:
Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til et sæt fælles bestemmelser, der skal danne rammen om de næste års revision af alle kommunens vandløbsregulativer.

Link til - Udkast til fælles bestemmelser samt baggrundsinformation 
Arbejdet med vandløbsregulativerne er i øjeblikket i bero, men genoptages i løbet af 2017.

Spørgsmål, kommentarer
Kontakt Natur & Vandløb på Tlf: 9960 3380 Email: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Abonnér på denne side

Abonnér på denne side

Indtast din e-mail for at abonnere på siden “Vandløbsregulativer”. Når der sker ændringer på denne side, vil du få besked via mail.

 

Vandløbsregulativer

Billedet viser et vandløb, der er ved at blive målt op

I Ikast-Brande Kommune er der omtrent 390 km offentlige vandløb fordelt på 91 regulativer.

Link til oversigten over vandløbsregulativerne

Et vandløbsregulativ beskriver en lang række forhold i et vandløb eller en bestemt vandløbsstrækning. Disse forhold kan være vandløbets dimensioner, omfang af og tidspunkt for vedligeholdelsen, sejlads, vandføringsevne og meget mere. Et regulativ kan også betragtes som en form for aftalegrundlag mellem kommune og lodsejere og beskrive rettigheder og pligter for både kommune og lodsejer. Da vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag skal de afspejle gældende lovgivning og eksisterende forhold i og omkring vandløb.

De gældende regulativer er udarbejdet af de forskellige kommuner og amter fra før kommunesammenlægningen. For at harmonisere og ajourføre vandløbsregulativerne har Ikast-Brande Kommune igangsat det indledende arbejde med at revidere samtlige vandløbsregulativer i kommunen.

Når vandløbsregulativerne er blevet revideret vil administrationen af vandløbene blive gjort enklere for kommunen og målet er også, at tilgængelighed og læsbarhed bliver væsentligt forbedret for borgere og andre interessenter.

Fælles bestemmelser og specifikke regulativer. Ikast-Brande Kommune har valgt at udarbejde en række fælles bestemmelser, der eksempelvis beskriver forhold vedrørende 2-meter bræmmer og arbejdsbælter langs vandløb, ret og pligt for kommune og lodsejere og meget mere. Når de fælles bestemmelser er politisk vedtaget går arbejdet i gang med at revidere samtlige kommunens 91 specifikke regulativer for de enkelte vandløb. I disse specifikke regulativer beskrives alle de særlige bestemmelser for de enkelte vandløb, herunder vandløbets dimensioner, omfang og type af vedligehold og eksempelvis strømrendebredder.

Borgere og interessentgrupper involveres når et vandløbsregulativ skal vedtages. Først skal regulativet gennem en høringsperiode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med indsigelser og forslag. Herefter udarbejder kommunen de endelige regulativer som efterfølges af en klagefrist på 4 uger. Denne lovbestemte involvering af borgere og andre interessenter gælder for vedtagelsen af alle de specifikke regulativer.

Her på hjemmesiden vil der løbende blive orienteret om arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne. Det er også her, der eksempelvis bliver orienteret om nye opmålinger af vandløb og hvor langt kommunen er i processen med vedtagelsen af de fælles bestemmelser og de specifikke regulativer.

Ikast-Brande Kommune vil opfordre til, at alle interesserede følger med på hjemmesiden. Der er mulighed for at tilmelde sig en ordning, hvor man får tilsendt en mail når der er nyt på hjemmesiden. Man skal blot klikke på det røde link øverst på siden, "Abonnér på denne side" så får man automatisk tilsendt en mail når der bliver lagt nye informationer på siden.
Kommunens hjemmeside vil blive den væsentligste platform for deling af information.

Har du spørgsmål til hvilke regler der gælder for en given vandløbsstrækning eller gerne vil vide mere om kommunens arbejde med vandløbsregulativerne, kan du kontakte
Natur & Vandløb på: 
Tlf.: 99 60 33 80 
Email: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.