Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandløb

Vores vandløb skaber liv i landskabet. De er naturens forbindelseslinier fra skove, søer, enge og moser til hav og fjord og kan rumme en stor rigdom af fisk, dyr og planter. Mange danske vandløb har dog en dårlig miljøtilstand, da de er præget af tidligere tiders reguleringer samt af nutidens vandindvinding, spildevandsudledning eller hårdhændet vedligeholdelse.

Bækørred          Bittersødnatskygge

I Ikast-Brande Kommune findes 350 km offentlige vandløb. Vandløbene omfatter nogle af de helt store ferskvandssystemer i Danmark, blandt andet Skjern Å, Karup Å, Mattrup Å der er et tilløb til Gudenå, Stor Å og Omme Å.
Kommunen administrerer alt fra kanosejlads til grødeskæring, dambrug og restaurering.

Der er gennem de sidste årtier kommet øget fokus på vandmiljøet, med en mere restriktiv lovgivning til følge. Den øgede fokus har medført at vandkvaliteten og vandløbets tilstand er forbedrede med en generel fremgang i antallet af arter af både fisk, fugle, planter og insekter.

Vandløbets flora og fauna er dog ikke de eneste der lever i tæt kontakt med vandløbene, bredejerne har ofte forskellige interesser der ikke nødvendigvis harmonerer med målet om højere biodiversitet.


I forhold til vandløbsloven skal man søge det bedst mulige kompromis for på den måde at tilgodese så mange interessenter som muligt.

Danske vandløb er levested for mange dyr og planter. Vandløbene forbinder andre naturområder, og de giver mulighed for mange oplevelser for mennesker. 

Et vandløb kan være en bæk, en å eller en flod. Vores vandløb skaber liv i landskabet. De er naturens forbindelseslinier fra skove, søer, enge og moser til hav og fjord og kan rumme en stor rigdom af fisk, dyr og planter. Mange danske vandløb har dog en dårlig miljøtilstand, da de er præget af tidligere tiders reguleringer samt af nutidens vandindvinding, spildevandsudledning eller hårdhændet vedligeholdelse.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.