Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plante-skadegørere

Anmeldepligt for alle, der opdager en karantæneskadegører. Læs har hvad du skal gøre, hvis du finder en af de karantæneskadegørere.

Billedet viser en kornmark

Fra 1. januar 2017 blev der indført generel anmeldepligt. Det betyder, at du skal orientere NaturErhvervstyrelsen, hvis du opdager en af de særligt skadelige plante-skadegørere, der er reguleret som en såkaldt karantæneskadegører i EU.

Hidtil er det kun gartnerier, planteskoler og kartoffelavlere, der har været omfattet af anmeldepligten. Men fremover skal alle - borgere såvel som professionelle - straks informere NaturErhvervstyrelsen, hvis de opdager insekter, svampe, bakterie eller virus mm., der er karantæneskadegørere.

Træbuk fra Asien dukkede op i Odense, -og i Holstebro
Heldigvis er det ret sjældent, at karantæneskadegørere ankommer til og etablerer sig herhjemme. I Danmark blev det første og hidtil eneste fund af den iøjnefaldende asiatiske citrustræbuk, Anoplophora chinensis, gjort af en borger ved Odense, da billen vandrede over terrassen. I Holstebro blev den beslægtede asiatiske træbuk, Anoplohora glabripennis, opdaget af en vågen anlægsgartner, da den solede sig på en spand. I begge tilfælde tjekkede NaturErhvervstyrelsen området for træbukke og symptomer, og de angrebne planter blev destrueret. Dermed undgik Danmark et stort angreb fra træbukkene, som kunne være blevet både økonomisk og samfundsmæssigt voldsomt for erhverv, haveejere og den danske natur.

Du kan læse mere om de to skadegørere her

- Hvis det ikke havde været for et tip fra erhvervsdrivende og andre borgere, så var disse to karantæneskadegørere næppe blevet fundet og udryddet. Der er altså god grund til at reagere, hvis du ser et nyt og hidtil ukendt insekt eller symptomer på nye sygdomme på planterne, siger enhedschef Kristine Riskær fra NaturErhvervstyrelsens planteenhed.

Hvad skal jeg gøre?
Anmeldepligten gælder som nævnt for alle, men retter sig først og fremmest mod virksomheder, der handler professionelt med planter og planteprodukter, og mod andre, der har viden om planteskadegørere. Det gælder for eksempel rådgivere indenfor landbrug, gartneri og skovbrug samt forskere på universiteter o. lign.

Det er kun et begrænset antal af alle de organismer, der kan optræde som skadedyr og sygdomme på planter, der er opført som karantæneskadegørere, og som er omfattet af den nye anmeldepligt. Der er ikke tale om alle de sygdomme og skadedyr, man normalt støder på i haven og naturen.  Inden du foretager en anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen, bør du derfor først undersøge grundigt, om der kan være tale om en karantæneskadegører.

Det kan du gøre ved at søge på internettet efter insekter, svampe, virus osv., der kan angribe den pågældende plante. Ofte vil en Google-søgning give rigtig mange hits med billeder, og det giver gode muligheder for at sammenligne det, du har fundet, med tidligere fund.

Du kan også tjekke, om det er en af de karantæneskadegørere, der er beskrevet i vores faktaark

Du anmelder fund af en karantæneskadegører ved at:

Yderligere information
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Planteenheden på  planter@naturerhverv.dk eller
tlf. 33958000.
Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon
tlf. 41 89 25 07.

Fakta
Hvad er en karantæneskadegører?
I den fælles EU-lovgivning er cirka 250 særligt alvorlige skadegørere regulerede på grund af de økonomiske eller landskabsmæssige konsekvenser, et angreb kan føre til. Disse planteskadegørere kaldes karantæneskadegørere. De findes ikke eller forekommer kun i meget begrænset omfang i EU, og de skal udryddes, hvis de findes.

Se listen over karantæneskadegørere i bekendtgørelse om planteskadegørere, bilag 1 og 2.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.